Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: D50xH54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
172 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50 x H57mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
523 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x60xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
356 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1500x60xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
331 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x58xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
444 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
180 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
215 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 175x230mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
660 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
836 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
737 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
181 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x100mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
653 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x100mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
667 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x100mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
710 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100x80mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
801 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
908 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255.8x243x156.8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
456 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255.8x243x156.8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
409 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
204 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
184 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
187 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*12*8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
214 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*12*8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
198 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
188 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 608*12*8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
208 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160x145mm Cut Out 140mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
34 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160x145mm Cut Out 140mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
216 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Cut Out 90x90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
194 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Cut Out: 185x90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
190 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH50mm. Cut Out 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/6400K
768 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109mm. Cut Out 95mm
Màu ánh sáng: 3000K/6400K
731 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109mm. Cut Out 95mm
Màu ánh sáng: 3000K/6400K
352 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138mm. Cut Out 120mm
Màu ánh sáng: 3000K/6400K
480 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm Cut Out 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
521 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Cut Out 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
371 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D:85mm. Cut Out: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
331 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: Vàng/Xanh dương
651 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
281 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...