Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
250 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
535 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф140xH235mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
571 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
285 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 495*292*98mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 587*292*98mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
176 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 679*292*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 771*292*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
256 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
196 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
214 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x70x55mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
345 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94x94mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
1.027 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100x80mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
905 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x100mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
835 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x100mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
790 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x100mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
787 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1500x58xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
754 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x58xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
655 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1500x60xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
458 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x60xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
514 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50 x H57mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
639 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
235 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 175x230mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
796 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
1.003 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
881 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.010 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255.8x243x156.8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
558 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255.8x243x156.8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
516 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
283 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
253 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
246 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
385 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*12*8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
271 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*12*8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
299 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
248 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 608*12*8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
266 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160x145mm Cut Out 140mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
103 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160x145mm Cut Out 140mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
303 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...