Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: D260*155mm
Màu ánh sáng: 3000K/GREEN
1.064 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K/Green
4.826 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
5.569 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.604 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52xH81mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.987 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.361 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W70*H50mm
Màu ánh sáng: 6500K
89 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.540 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.997 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.943 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H52mm. Lỗ khoét: 160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
694 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
139 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng:
1.310 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP67
Màu ánh sáng:
1.387 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
148 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP20
Màu ánh sáng:
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP54
Màu ánh sáng:
160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D45*H53mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
208 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D70*H80mm. Lỗ khoét: 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
2.336 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
898 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
817 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
797 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ505*H315mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
553 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H280
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
559 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H270mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1300*210*65mm
Màu ánh sáng: 6500K
156 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H650mm & H300mm
Màu ánh sáng: 3000K
159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 76*L129*H135/H460mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.046 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94x94mm
Màu ánh sáng: 2700K
5.970 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94*94mm. Lỗ khoét: 86*86mm
Màu ánh sáng: 2700K
149 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H90
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
203 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120/D152/D180/D205
Màu ánh sáng: 3000K
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 45mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
157 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 87*87mm. 87*166mm. 87*236mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.012 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 110x110mm. 160x160mm. 210x210mm.
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.700 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...