Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
55 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
52 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H70mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
54 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
61 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
70 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
55 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
106 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.438 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
172 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
186 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
176 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
156 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
657 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
705 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
680 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
608 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
926 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
108 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
108 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
114 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
108 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
124 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
908 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
762 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
136 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
143 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
128 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
130 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.918 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.556 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.198 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.573 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...