Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: L1200xW600xH75mm
Màu ánh sáng:
436 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
535 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
559 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
559 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
489 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
409 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
703 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
2.145 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D185xH25mm. Lỗ khoét trần: Ф145 - 175mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
455 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145xH25mm. Lỗ khoét trần: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
527 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118xH25mm. Lỗ khoét trần: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
556 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85x125x180mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
107 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 70x90x160mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
101 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 45x75x140mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
142 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Đèn hoặc Trắng
102 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
3.493 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
520 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
415 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
608 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
466 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
772 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
471 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
570 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
547 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
638 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
587 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
631 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
640 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
614 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
630 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
646 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
564 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
864 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.101 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.269 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.072 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.603 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
444 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
431 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...