Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 1260*80*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
543 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.147 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
363 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
370 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
348 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
391 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
372 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
336 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
308 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
962 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
318 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
570 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
595 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
391 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
297 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
325 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
312 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
304 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
330 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
330 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
403 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.228 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.406 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
628 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.283 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.442 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
394 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
462 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
1.143 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
1.109 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
330 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
336 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
536 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
535 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
544 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
578 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...