Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
211 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
239 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
346 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
233 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
332 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
370 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.847 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
437 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
410 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
379 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
419 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
392 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
410 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
406 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
432 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
356 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
615 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
883 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
992 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
995 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
846 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.296 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
264 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
261 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
257 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
267 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
278 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
296 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
1.288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.031 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
340 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
320 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
292 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.284 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
5.148 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.829 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.301 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...