Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
162 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
686 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
180 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
340 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
329 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
186 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
184 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
182 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
182 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
184 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
208 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
271 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.909 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.155 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
282 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.554 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.851 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
223 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
214 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
185 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.002 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
959 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
903 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
206 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
207 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
311 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
304 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
299 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
332 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
316 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D360*H175mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
318 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...