Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: Kích thước: 85*H27mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
989 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D260*155mm
Màu ánh sáng: 3000K/GREEN
1.162 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K/Green
5.070 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
5.864 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.874 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52xH81mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.136 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
153 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.525 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W70*H50mm
Màu ánh sáng: 6500K
150 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
150 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.701 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.172 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.101 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H52mm. Lỗ khoét: 160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
806 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
429 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
196 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng:
1.439 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP67
Màu ánh sáng:
1.552 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
206 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP20
Màu ánh sáng:
246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP54
Màu ánh sáng:
219 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
239 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D45*H53mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
303 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D70*H80mm. Lỗ khoét: 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
238 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
2.425 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
984 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
899 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
884 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ505*H315mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
680 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H280
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
650 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H270mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1300*210*65mm
Màu ánh sáng: 6500K
215 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H650mm & H300mm
Màu ánh sáng: 3000K
241 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 76*L129*H135/H460mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.231 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94x94mm
Màu ánh sáng: 2700K
6.232 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94*94mm. Lỗ khoét: 86*86mm
Màu ánh sáng: 2700K
216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H90
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
308 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120/D152/D180/D205
Màu ánh sáng: 3000K
253 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 45mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
225 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 87*87mm. 87*166mm. 87*236mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.160 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...