THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 328 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
848 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
229 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
240 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
233 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
249 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
238 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
221 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
214 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
229 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
791 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
233 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
422 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
428 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
248 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
235 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
225 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
241 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
232 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
261 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
263 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
327 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.046 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
404 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
274 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
284 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.081 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
1.056 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
997 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
264 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
414 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
405 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
403 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
442 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
421 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D360*H175mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
415 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H165mm
Màu ánh sáng: 6500K
451 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H155mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
456 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D230*H52mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
451 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 830*340*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
402 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
406 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
404 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 620*260*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
974 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*210*52mm
Màu ánh sáng: 5000K
815 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 340*145*60mm
Màu ánh sáng: 5000K
781 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 345*215*88mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.265 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
396 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.643 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
372 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
366 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 82*93*130mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
482 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610*48*78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 375*35*71mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
338 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
1.123 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
1.293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
248 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
244 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
251 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
242 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
822 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
974 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.156 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 203*103*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
249 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 135*95*183mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
249 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 98*95*306mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
253 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220*95*125mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
251 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*95*115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
236 Lượt xem
chi tiết
 
Size: W300xL1200
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
817 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
830 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W95*H40mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6000K
411 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: L1200*W52*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
3.618 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x300*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.382 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 226*226*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.948 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.436 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.193 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
254 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H100mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
290 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D97xH96mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
249 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170*H183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
281 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
271 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
301 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.249 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
340 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
353 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*130*H135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
343 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160*160*H165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
337 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф92.9x157mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.088 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D51*H185mm/D60*H205mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
391 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.736 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
991 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.078 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50*H50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.432 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
768 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50*H55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
1.909 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D50*H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
535 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50xH50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
1.173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128*H97mm. Lỗ khoét: Ф 110mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.570 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*120*H30mm. Lỗ khoét: 110*110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.958 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 170x170xH30mm. Lỗ khoét: 160x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 225*225*H30mm. Lỗ khoét: 210*210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
705 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D110*H52mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.021 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
373 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
358 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92*H32mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
393 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68*H27mm. Lỗ khoét: 55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
358 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
534 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
479 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
373 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
507 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H38mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
290 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D135*H38. Lỗ khoét: 120mm
Màu ánh sáng:
378 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H55mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H65mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
352 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145*H85mm. Lỗ khoét: Ф120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
279 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H95mm. Lỗ khoét: Ф145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
283 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
315 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.528 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.238 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/77mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
304 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.093 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
275 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
302 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
312 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H85mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
207 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H85mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.715 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H72mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.545 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H85mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
224 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H85mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.726 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H72mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.981 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*112*H85mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
227 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*112*H72mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.974 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
361 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138*H50mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
374 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
387 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
368 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
408 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H20mm. Lỗ khoét: 135mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
499 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*20mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
406 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D106*H20mm. Lỗ khoét: Ф90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
440 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H38mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6500K)
318 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H35mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6500K)
387 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138*H50mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3 màu: 3000K/4000K/6500K
360 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu: 3000K/4000K/6500K
404 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H45. Lỗ khoét: Ф76mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
379 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*45mm. Lỗ khoét: Ф76mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
366 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H48. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 4000K
278 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H48. Lỗ khoét: 76mm
Màu ánh sáng: 4000K
268 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 370x140xH143. Lỗ khoét: 360x125mm
Màu ánh sáng: 4000K
297 Lượt xem
chi tiết