THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 341 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: Kích thước: 85*H27mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
989 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D260*155mm
Màu ánh sáng: 3000K/GREEN
1.162 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52xH81mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.136 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
153 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.525 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W70*H50mm
Màu ánh sáng: 6500K
150 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
150 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.701 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.172 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.101 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H52mm. Lỗ khoét: 160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
806 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
429 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
196 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng:
1.439 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP67
Màu ánh sáng:
1.552 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
206 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP20
Màu ánh sáng:
246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP54
Màu ánh sáng:
219 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
239 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D45*H53mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
303 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D70*H80mm. Lỗ khoét: 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
238 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
2.425 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
984 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
899 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
884 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ505*H315mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
680 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H280
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
650 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H270mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1300*210*65mm
Màu ánh sáng: 6500K
215 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H650mm & H300mm
Màu ánh sáng: 3000K
241 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 76*L129*H135/H460mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.231 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94*94mm. Lỗ khoét: 86*86mm
Màu ánh sáng: 2700K
216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H90
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
308 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120/D152/D180/D205
Màu ánh sáng: 3000K
253 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 45mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
225 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 87*87mm. 87*166mm. 87*236mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 110x110mm. 160x160mm. 210x210mm.
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.874 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
227 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50*H50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.596 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D50*H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.656 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.997 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
6.372 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH90mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3000K
209 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH90mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3000K
234 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*85mm. Lỗ khoét: 95mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.601 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L150*W150xH85mm. Lỗ khoét: 130mm
Màu ánh sáng: 3000K
200 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L120*W120xH70mm. Lỗ khoét 105mm
Màu ánh sáng:
185 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H80mm
Màu ánh sáng: RGB(Đổi màu)
180 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 175x250mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145*230mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145*230mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*160mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110*330*210mm & 125*380*210mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
184 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D42/D50/D60
Màu ánh sáng: 3000K/Green
1.254 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 183*210*134mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/Green/RGB
181 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 155*200*90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/Green/RGB
218 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 125*170*90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/Green/RGB
177 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 125*170*90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/Green/RGB
176 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 75*80*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K
191 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250
Màu ánh sáng:
151 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400
Màu ánh sáng:
170 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160mm
Màu ánh sáng:
158 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400
Màu ánh sáng:
5.286 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D106*H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
184 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160*50*H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
177 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160*50*H300mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
162 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 170*70mm
Màu ánh sáng: 3000K
167 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110*50mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.752 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
5.630 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
3.780 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф130*152mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.466 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.617 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
161 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
269 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W30.5mm. H10mm.
Màu ánh sáng:
675 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W19.3mm. H13mm. & W23.5mm. H9.8mm.
Màu ánh sáng:
756 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W65mm. H35mm.
Màu ánh sáng:
726 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W17mm. H7mm.
Màu ánh sáng:
903 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W24.6mm. H7mm.
Màu ánh sáng:
842 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W16mm. H16mm
Màu ánh sáng: Nhôm
1.151 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
324 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
267 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
226 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
229 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
280 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.061 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W150*H41mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W100*H41mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
190 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5700K
1.407 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85x125x180mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
382 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 70x90x160mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
402 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 45x75x140mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
429 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.450 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
3.637 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110x110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.726 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90x90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.589 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D74*H17mm
Màu ánh sáng: 3000K
204 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H100mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.135 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D60*H25mm. Lỗ khoét: Ф50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.068 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*120*H70mm. Lỗ khoét: 90*90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.710 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 292*106*H113mm . Lỗ khoét: 284x98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.063 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 199*106*H113mm. Lỗ khoét: 191x98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.331 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 106*106*H113. Lỗ khoét: 98*98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.283 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm. Lỗ khoét: Ф115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.347 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105xH85mm. Lỗ khoét: Ф90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.000 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H75mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.410 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600 - 300x1200 - 600x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
1.378 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
886 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xxH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.182 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.377 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.022 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm/120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
865 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600/1200mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
1.473 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H27mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.969 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H27mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
3.063 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.490 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.906 Lượt xem
chi tiết
 
Size: E27 - E40
Màu ánh sáng:
241 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
1.631 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: INOX
2.355 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
1.702 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
2.254 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D122xH40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 chế độ màu (3000K/4000K/6500K)
1.923 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH40. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 chế độ màu (3000K/4000K/6500K)
1.499 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D122xH40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 chế độ màu (3000K/4000K/6500K)
218 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH75mm
Màu ánh sáng:
724 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
849 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
887 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
876 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
760 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
650 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D185xH25mm. Lỗ khoét trần: Ф145 - 175mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
714 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145xH25mm. Lỗ khoét trần: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
846 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118xH25mm. Lỗ khoét trần: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
840 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Đèn hoặc Trắng
353 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
739 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
856 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
755 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
789 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
824 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
818 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
738 Lượt xem
chi tiết