THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 321 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
264 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
220 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
245 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
252 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
360 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
242 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
345 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
378 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.862 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
454 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
421 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
389 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
425 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
402 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
418 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
416 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
441 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
369 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
629 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
892 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.005 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.007 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
860 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.312 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
272 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
270 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
262 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
274 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
283 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
1.301 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.041 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
347 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
326 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
332 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
300 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.297 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52xH81mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.280 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.810 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.912 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.546 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5700K
606 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
269 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
300 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1247xW160xH72mm
Màu ánh sáng:
932 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1247xW116xH88mm
Màu ánh sáng:
816 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
1.366 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
1.118 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: INOX
1.393 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
994 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1237xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
1.030 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L627xW605xH96mm
Màu ánh sáng:
1.882 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
1.029 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1237xW308xH86mm
Màu ánh sáng:
1.029 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
1.499 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
3.275 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.301 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm & 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
231 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
757 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
804 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255.8x243x156.8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.068 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x235xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.585 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x165xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x165xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.108 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L406xW377xH97mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
261 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L405xW335xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.180 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L285xW252xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.174 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L265xW220xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.623 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L220xW197xH55mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
376 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L200xW180xH55mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
266 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L136xW116xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
286 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L136xW116xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
263 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L830xW340xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
265 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
242 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
249 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
256 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
276 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
280 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L500xW210xH52mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.661 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L340xW145xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
247 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L340xW145xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.741 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.849 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
2.502 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.203 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.146 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L830xW340xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.088 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118xH40mm.
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
1.052 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
899 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 310mm
Màu ánh sáng: 6500K
999 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 6500K
7.238 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80*80*H61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.266 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x45x70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.073 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D80xH61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.204 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф96*H260mm
Màu ánh sáng: 3000K
680 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
757 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K/RBG
3.670 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L147xW60xH100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
2.796 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
3.124 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D63xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.364 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D82x130mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
685 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
747 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
1.334 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D60xH108mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
973 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
830 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH208mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
865 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH218mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
731 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW75xH24mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
919 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW75xH24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
832 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW75xH25mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
337 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW60xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.409 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610x48x78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
364 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610x48x78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
965 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 575x35x71mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.127 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
2.094 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
882 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
752 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
821 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.304 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.113 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.789 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.127 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.065 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.800 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.008 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.052 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170xH183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.310 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
801 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
921 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 85mm. 140mm.
Màu ánh sáng: 3 màu ánh sáng
364 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
2.653 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x160xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.051 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*95*115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
744 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220*95*125mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.012 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 98*95*306mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
678 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 135*95*183mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
748 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
726 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 203*103*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
705 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 130x130xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
971 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110x10xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.087 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90x90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
986 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.865 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.278 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
3.064 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
928 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x300xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.342 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 226x226xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.774 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 172x172xH40mm
Màu ánh sáng:
264 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D172xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
277 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.431 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.088 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 170xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.307 Lượt xem
chi tiết