THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 321 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
355 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
308 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
340 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
537 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
343 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
437 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
452 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.984 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
575 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
528 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
478 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
520 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
496 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
505 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
517 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
539 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
461 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
742 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
981 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.135 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.130 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
953 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.425 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
352 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
352 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
355 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
341 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
406 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
1.430 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.134 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
440 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
396 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
419 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
372 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.427 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52xH81mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.449 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.922 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.024 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.644 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5700K
764 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
312 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
358 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1247xW160xH72mm
Màu ánh sáng:
1.055 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1247xW116xH88mm
Màu ánh sáng:
897 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
1.556 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
1.214 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: INOX
1.571 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
1.114 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1237xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
1.191 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L627xW605xH96mm
Màu ánh sáng:
2.200 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
1.189 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1237xW308xH86mm
Màu ánh sáng:
1.159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
1.658 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
3.455 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.448 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm & 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
299 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
826 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
883 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255.8x243x156.8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.158 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x235xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.670 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x165xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.433 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x165xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.190 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L406xW377xH97mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
324 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L405xW335xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.311 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L285xW252xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.296 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L265xW220xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.754 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L220xW197xH55mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
497 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L200xW180xH55mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L136xW116xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
358 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L136xW116xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
328 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L830xW340xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
326 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
297 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
315 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
321 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
333 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
344 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L500xW210xH52mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.784 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L340xW145xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
315 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L340xW145xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.876 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.955 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
2.712 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.310 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.234 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L830xW340xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.175 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118xH40mm.
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
1.156 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
990 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 310mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.149 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 6500K
7.364 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80*80*H61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.366 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x45x70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.198 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D80xH61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.280 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф96*H260mm
Màu ánh sáng: 3000K
726 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
818 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K/RBG
3.957 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L147xW60xH100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.417 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
2.972 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
3.262 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D63xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.466 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D82x130mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.260 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
755 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
832 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
1.430 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D60xH108mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.042 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
915 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH208mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
968 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH218mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
808 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW75xH24mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
1.017 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW75xH24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
977 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW75xH25mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
415 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW60xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.519 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610x48x78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
432 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610x48x78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.059 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 575x35x71mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.242 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
2.192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
989 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
830 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
914 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.410 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.916 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.222 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.157 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.900 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.095 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.154 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170xH183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.381 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
890 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.011 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 85mm. 140mm.
Màu ánh sáng: 3 màu ánh sáng
426 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
2.837 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x160xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.142 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*95*115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
811 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220*95*125mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.158 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 98*95*306mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
761 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 135*95*183mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
828 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
793 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 203*103*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
763 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 130x130xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.049 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110x10xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.175 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90x90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.077 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.019 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.505 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.447 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
3.182 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.032 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x300xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.463 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 226x226xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.881 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 172x172xH40mm
Màu ánh sáng:
314 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D172xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.527 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.182 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 170xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.393 Lượt xem
chi tiết