THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 330 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: W600xL1200xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
51 Lượt xem
chi tiết
 
Size: W300xL1200xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
54 Lượt xem
chi tiết
 
Size: W600xL600xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
525 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1237x605xH96mm
Màu ánh sáng:
414 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1237x605xH96mm
Màu ánh sáng:
555 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1237x300xH96mm
Màu ánh sáng:
483 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 627x605xH96mm
Màu ánh sáng:
733 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH96mm
Màu ánh sáng:
719 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x1200xH96mm
Màu ánh sáng:
510 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1237x308xH86mm
Màu ánh sáng:
513 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф170*H210mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
1.421 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600-D1200mm*H12.5
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
1.103 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H18mm - L1200*W300*H18mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
1.135 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1260*80*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
611 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.310 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
468 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
433 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
401 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
446 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
431 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
330 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
403 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
348 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.074 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
363 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
621 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
697 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
486 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
365 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
333 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
359 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
349 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
346 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
362 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
377 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
455 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.316 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
769 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
390 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
463 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
540 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.235 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
1.183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
1.166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
370 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
371 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
592 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
607 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
621 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
678 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
621 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D360*H175mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
617 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H165mm
Màu ánh sáng: 6500K
662 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H155mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
662 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D230*H52mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
683 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 830*340*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
580 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
594 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
591 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 620*260*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.221 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*210*52mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.048 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 340*145*60mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.016 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 345*215*88mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.521 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
589 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.932 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
486 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
577 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
520 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 82*93*130mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
640 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610*48*78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
479 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 375*35*71mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
560 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
1.269 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
1.432 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
346 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
331 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
379 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
329 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.017 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.257 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 203*103*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
347 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
369 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 135*95*183mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
367 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 98*95*306mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
341 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220*95*125mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
379 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*95*115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
314 Lượt xem
chi tiết
 
Size: W300xL1200
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.106 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.128 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W95*H40mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6000K
591 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: L1200*W52*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
5.246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x300*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.641 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 226*226*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.167 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.740 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.422 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
360 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H100mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
421 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D97xH96mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
337 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170*H183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
398 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
381 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
422 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.592 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
475 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
512 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*130*H135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
496 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160*160*H165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
488 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф92.9x157mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.285 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D51*H185mm/D60*H205mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
566 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.039 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.366 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.458 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50*H50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.622 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
927 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50*H55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
2.309 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D50*H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
725 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50xH50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
1.387 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128*H97mm. Lỗ khoét: Ф 110mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.948 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*120*H30mm. Lỗ khoét: 110*110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.345 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 170x170xH30mm. Lỗ khoét: 160x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.589 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 225*225*H30mm. Lỗ khoét: 210*210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
926 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D110*H52mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.316 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
524 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
482 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92*H32mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
558 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68*H27mm. Lỗ khoét: 55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
474 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
735 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
693 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
493 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
737 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H38mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
396 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D135*H38. Lỗ khoét: 120mm
Màu ánh sáng:
525 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H55mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
460 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H65mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
506 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145*H85mm. Lỗ khoét: Ф120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
372 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H95mm. Lỗ khoét: Ф145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
377 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
473 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.793 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.481 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/77mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
445 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.315 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
364 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
397 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
422 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H85mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
271 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H85mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.940 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H72mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.865 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H85mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
295 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H85mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.033 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H72mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.299 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*112*H85mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
278 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*112*H72mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.379 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
501 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
479 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138*H50mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
551 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
551 Lượt xem
chi tiết