THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 328 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.007 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
306 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
307 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
325 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
306 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
260 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
277 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
276 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
885 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
280 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
497 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
523 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
278 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
262 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
287 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
281 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
268 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
302 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
300 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
370 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.145 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
543 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
311 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
343 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
390 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.133 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
1.103 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
1.056 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
483 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
472 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
474 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
512 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
491 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D360*H175mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
483 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H165mm
Màu ánh sáng: 6500K
516 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H155mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
529 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D230*H52mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
525 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 830*340*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
463 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
469 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
466 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 620*260*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.062 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*210*52mm
Màu ánh sáng: 5000K
900 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 340*145*60mm
Màu ánh sáng: 5000K
871 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 345*215*88mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.363 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
469 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.736 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
415 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
433 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
395 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 82*93*130mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
533 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610*48*78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
364 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 375*35*71mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
412 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
1.178 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
1.342 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
285 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
269 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
287 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
270 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
886 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.063 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.223 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 203*103*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 135*95*183mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
286 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 98*95*306mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
285 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220*95*125mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*95*115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
266 Lượt xem
chi tiết
 
Size: W300xL1200
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
925 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
922 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W95*H40mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6000K
480 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: L1200*W52*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
4.219 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x300*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.467 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 226*226*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.031 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.534 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.278 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H100mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
348 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D97xH96mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
285 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170*H183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
325 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
303 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
338 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.376 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
387 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
403 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*130*H135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
391 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160*160*H165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
386 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф92.9x157mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.162 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D51*H185mm/D60*H205mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
451 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.853 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.134 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.213 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50*H50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.511 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
826 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50*H55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
2.059 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D50*H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
609 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50xH50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
1.254 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128*H97mm. Lỗ khoét: Ф 110mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.710 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*120*H30mm. Lỗ khoét: 110*110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.090 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 170x170xH30mm. Lỗ khoét: 160x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.312 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 225*225*H30mm. Lỗ khoét: 210*210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
784 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D110*H52mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.123 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
425 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
412 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92*H32mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
453 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68*H27mm. Lỗ khoét: 55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
401 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
611 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
557 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
418 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
577 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H38mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
331 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D135*H38. Lỗ khoét: 120mm
Màu ánh sáng:
424 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H55mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
379 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H65mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
418 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145*H85mm. Lỗ khoét: Ф120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
314 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H95mm. Lỗ khoét: Ф145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
363 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.623 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/77mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
349 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
301 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
337 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H85mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
225 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H85mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.787 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H72mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.643 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H85mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
244 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H85mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.819 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H72mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.082 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*112*H85mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
244 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*112*H72mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.107 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
405 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
401 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138*H50mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
432 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
440 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
425 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
474 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H20mm. Lỗ khoét: 135mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
578 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*20mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
475 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D106*H20mm. Lỗ khoét: Ф90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
511 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H38mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6500K)
354 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H35mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6500K)
449 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138*H50mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3 màu: 3000K/4000K/6500K
412 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu: 3000K/4000K/6500K
453 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H45. Lỗ khoét: Ф76mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
435 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*45mm. Lỗ khoét: Ф76mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
434 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H48. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 4000K
310 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H48. Lỗ khoét: 76mm
Màu ánh sáng: 4000K
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 370x140xH143. Lỗ khoét: 360x125mm
Màu ánh sáng: 4000K
346 Lượt xem
chi tiết