THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 328 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: 1260*80*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
543 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.148 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
363 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
370 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
348 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
391 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
372 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
336 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
308 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
962 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
318 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
570 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
595 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
391 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
325 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
313 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
304 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
331 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
331 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
403 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.229 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
628 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
395 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
462 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
1.143 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
1.110 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
330 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
337 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
537 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
536 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
545 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
579 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
555 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D360*H175mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
550 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H165mm
Màu ánh sáng: 6500K
593 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H155mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
599 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D230*H52mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
603 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 830*340*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
523 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
526 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
533 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 620*260*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.149 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*210*52mm
Màu ánh sáng: 5000K
968 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 340*145*60mm
Màu ánh sáng: 5000K
944 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 345*215*88mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.442 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
530 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.830 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
448 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
502 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
457 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 82*93*130mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
580 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610*48*78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
419 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 375*35*71mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
484 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
1.221 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
1.387 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
310 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
299 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
325 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
951 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.162 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.278 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 203*103*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
315 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
326 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 135*95*183mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
319 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 98*95*306mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
311 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220*95*125mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
327 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*95*115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
287 Lượt xem
chi tiết
 
Size: W300xL1200
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.019 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.029 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W95*H40mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6000K
530 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: L1200*W52*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
4.702 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x300*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.549 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 226*226*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.097 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.626 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.351 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
321 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H100mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
389 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D97xH96mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
310 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170*H183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
360 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
336 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
369 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.479 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
428 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
451 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*130*H135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
440 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160*160*H165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
435 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф92.9x157mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.219 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D51*H185mm/D60*H205mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
504 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.944 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.239 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.332 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50*H50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.564 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
871 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50*H55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
2.173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D50*H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
662 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50xH50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
1.324 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128*H97mm. Lỗ khoét: Ф 110mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.821 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*120*H30mm. Lỗ khoét: 110*110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.206 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 170x170xH30mm. Lỗ khoét: 160x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.433 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 225*225*H30mm. Lỗ khoét: 210*210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
853 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D110*H52mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.214 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
471 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
442 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92*H32mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
501 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68*H27mm. Lỗ khoét: 55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
435 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
676 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
622 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
454 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
646 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H38mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
362 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D135*H38. Lỗ khoét: 120mm
Màu ánh sáng:
475 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H55mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
417 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H65mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
457 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145*H85mm. Lỗ khoét: Ф120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
345 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H95mm. Lỗ khoét: Ф145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
410 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.697 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.394 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/77mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
388 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.233 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
329 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
369 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
389 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H85mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
247 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H85mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.859 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H72mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.745 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H85mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
265 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H85mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.920 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H72mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.186 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*112*H85mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
261 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*112*H72mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.233 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
457 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
441 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138*H50mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
488 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
499 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
490 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
534 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H20mm. Lỗ khoét: 135mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
650 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*20mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
543 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D106*H20mm. Lỗ khoét: Ф90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
587 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H38mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6500K)
388 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H35mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6500K)
498 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138*H50mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3 màu: 3000K/4000K/6500K
458 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu: 3000K/4000K/6500K
510 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H45. Lỗ khoét: Ф76mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
487 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*45mm. Lỗ khoét: Ф76mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
495 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H48. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 4000K
336 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H48. Lỗ khoét: 76mm
Màu ánh sáng: 4000K
323 Lượt xem
chi tiết