THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 328 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
162 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
686 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
180 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
340 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
329 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
186 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
184 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
180 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
182 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
184 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
209 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
213 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
271 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.910 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
282 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
223 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
215 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
185 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.002 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
959 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
904 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
206 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
208 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
312 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
300 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
333 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
316 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D360*H175mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
319 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H165mm
Màu ánh sáng: 6500K
342 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H155mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
347 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D230*H52mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 830*340*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
306 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
307 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
665 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 620*260*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
834 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*210*52mm
Màu ánh sáng: 5000K
716 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 340*145*60mm
Màu ánh sáng: 5000K
662 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 345*215*88mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.136 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
292 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.484 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
321 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
276 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
260 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 82*93*130mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
397 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610*48*78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
218 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 375*35*71mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
219 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
1.046 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
1.208 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
201 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
203 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
204 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*75*H24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
200 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
736 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
871 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.075 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 203*103*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
201 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 135*95*183mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
200 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 98*95*306mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
200 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220*95*125mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*95*115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
195 Lượt xem
chi tiết
 
Size: W300xL1200
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
681 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
692 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W95*H40mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6000K
338 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: L1200*W52*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
3.211 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x300*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.260 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 226*226*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.830 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.314 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225*H39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.083 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
199 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H100mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
234 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D97xH96mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
204 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170*H183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
238 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
233 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
239 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.076 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
271 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
286 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*130*H135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
272 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160*160*H165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
269 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф92.9x157mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
982 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D51*H185mm/D60*H205mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
309 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.591 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
834 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.925 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50*H50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.333 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
668 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50*H55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
1.717 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D50*H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
432 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50xH50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
1.036 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128*H97mm. Lỗ khoét: Ф 110mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.394 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*120*H30mm. Lỗ khoét: 110*110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.780 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 170x170xH30mm. Lỗ khoét: 160x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.985 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 225*225*H30mm. Lỗ khoét: 210*210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
600 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D110*H52mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.887 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
318 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
291 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92*H32mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
314 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68*H27mm. Lỗ khoét: 55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
426 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
380 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
309 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
413 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H38mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
244 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D135*H38. Lỗ khoét: 120mm
Màu ánh sáng:
306 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H55mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
271 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H65mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
276 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145*H85mm. Lỗ khoét: Ф120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
235 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H95mm. Lỗ khoét: Ф145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
229 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
257 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.394 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.125 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/77mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
252 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
989 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
241 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
260 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
264 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H85mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
185 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H85mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.609 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*280*H72mm. Lỗ khoét: 95*270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.415 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H85mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
193 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H85mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.600 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*210*H72mm. Lỗ khoét: 95*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.829 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*112*H85mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
200 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*112*H72mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.757 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
297 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138*H50mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
318 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
301 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
320 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H20mm. Lỗ khoét: 135mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
379 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*20mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D106*H20mm. Lỗ khoét: Ф90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
329 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H38mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6500K)
273 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H35mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6500K)
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138*H50mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3 màu: 3000K/4000K/6500K
286 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu: 3000K/4000K/6500K
330 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H45. Lỗ khoét: Ф76mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
310 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*45mm. Lỗ khoét: Ф76mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
300 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H48. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 4000K
216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H48. Lỗ khoét: 76mm
Màu ánh sáng: 4000K
229 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 370x140xH143. Lỗ khoét: 360x125mm
Màu ánh sáng: 4000K
219 Lượt xem
chi tiết