THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 321 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
96 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
94 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
101 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
101 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
134 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
102 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
172 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
221 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.572 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
244 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
237 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
222 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
241 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
231 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
231 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
247 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
209 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
389 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
709 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
779 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
757 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
660 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.015 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
150 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
152 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
141 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
144 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
146 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
999 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
837 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
176 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.030 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52xH81mm
Màu ánh sáng: 3000K
941 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.623 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.678 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.344 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5700K
365 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
186 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1247xW160xH72mm
Màu ánh sáng:
743 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1247xW116xH88mm
Màu ánh sáng:
634 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
1.098 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
916 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: INOX
1.032 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
788 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1237xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
790 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L627xW605xH96mm
Màu ánh sáng:
1.298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
788 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1237xW308xH86mm
Màu ánh sáng:
809 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
1.164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.920 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.053 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm & 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
138 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
583 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
622 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255.8x243x156.8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.881 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x235xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.392 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x165xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.175 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x165xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
926 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L406xW377xH97mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
158 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L405xW335xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.917 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L285xW252xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
924 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L265xW220xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.333 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L220xW197xH55mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
175 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L200xW180xH55mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
152 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L136xW116xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
171 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L136xW116xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L830xW340xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
154 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
141 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
154 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
152 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
170 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L500xW210xH52mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.416 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L340xW145xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
143 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L340xW145xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.441 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.608 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
2.046 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
926 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
900 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L830xW340xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
874 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118xH40mm.
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
850 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
715 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 310mm
Màu ánh sáng: 6500K
766 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 6500K
6.931 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80*80*H61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.073 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x45x70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
876 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D80xH61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.027 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф96*H260mm
Màu ánh sáng: 3000K
578 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
637 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K/RBG
3.192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L147xW60xH100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.029 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
2.443 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
2.782 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D63xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.106 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D82x130mm
Màu ánh sáng: 3000K
970 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
561 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
566 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
1.151 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D60xH108mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
798 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
653 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH208mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
659 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH218mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
596 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW75xH24mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
714 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW75xH24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
582 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW75xH25mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
180 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW60xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610x48x78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
196 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610x48x78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
780 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 575x35x71mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
868 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
1.876 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
691 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
626 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
660 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.035 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.848 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.521 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.895 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.810 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.599 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.773 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
867 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170xH183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.139 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
627 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
729 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 85mm. 140mm.
Màu ánh sáng: 3 màu ánh sáng
225 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
2.270 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x160xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
826 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*95*115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
578 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220*95*125mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
757 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 98*95*306mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
517 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 135*95*183mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
596 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
596 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 203*103*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
572 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 130x130xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
777 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110x10xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
886 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90x90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
762 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.528 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.029 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.934 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.801 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
740 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x300xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.097 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 226x226xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.563 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 172x172xH40mm
Màu ánh sáng:
173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D172xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.181 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.840 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 170xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.123 Lượt xem
chi tiết