THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 341 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: D260*155mm
Màu ánh sáng: 3000K/GREEN
1.064 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52xH81mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.987 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.361 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W70*H50mm
Màu ánh sáng: 6500K
89 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.541 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.997 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.943 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H52mm. Lỗ khoét: 160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
694 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
139 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng:
1.310 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP67
Màu ánh sáng:
1.387 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
148 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP20
Màu ánh sáng:
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP54
Màu ánh sáng:
160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D45*H53mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
208 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D70*H80mm. Lỗ khoét: 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
2.336 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
898 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
817 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
797 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ505*H315mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
553 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H280
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
559 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H270mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1300*210*65mm
Màu ánh sáng: 6500K
156 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H650mm & H300mm
Màu ánh sáng: 3000K
159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 76*L129*H135/H460mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.046 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94*94mm. Lỗ khoét: 86*86mm
Màu ánh sáng: 2700K
149 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H90
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
203 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120/D152/D180/D205
Màu ánh sáng: 3000K
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 45mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
157 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 87*87mm. 87*166mm. 87*236mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.012 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 110x110mm. 160x160mm. 210x210mm.
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.700 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
170 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50*H50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.463 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D50*H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.536 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.879 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
6.133 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH90mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3000K
141 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH90mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3000K
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*85mm. Lỗ khoét: 95mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.476 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L150*W150xH85mm. Lỗ khoét: 130mm
Màu ánh sáng: 3000K
150 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L120*W120xH70mm. Lỗ khoét 105mm
Màu ánh sáng:
135 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H80mm
Màu ánh sáng: RGB(Đổi màu)
132 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 175x250mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
140 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145*230mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
142 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145*230mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
131 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*160mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
132 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110*330*210mm & 125*380*210mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
138 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D42/D50/D60
Màu ánh sáng: 3000K/Green
1.084 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 183*210*134mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/Green/RGB
127 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 155*200*90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/Green/RGB
153 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 125*170*90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/Green/RGB
123 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 125*170*90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/Green/RGB
129 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 75*80*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K
134 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250
Màu ánh sáng:
112 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400
Màu ánh sáng:
125 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160mm
Màu ánh sáng:
121 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400
Màu ánh sáng:
5.155 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D106*H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
126 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160*50*H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
133 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160*50*H300mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
119 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 170*70mm
Màu ánh sáng: 3000K
125 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110*50mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.604 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
5.511 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
3.619 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф130*152mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.322 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.498 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
161 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
175 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W30.5mm. H10mm.
Màu ánh sáng:
593 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W19.3mm. H13mm. & W23.5mm. H9.8mm.
Màu ánh sáng:
674 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W65mm. H35mm.
Màu ánh sáng:
636 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W17mm. H7mm.
Màu ánh sáng:
823 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W24.6mm. H7mm.
Màu ánh sáng:
737 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W16mm. H16mm
Màu ánh sáng: Nhôm
1.025 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
199 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
170 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
167 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
211 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.938 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W150*H41mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
118 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W100*H41mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
142 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5700K
1.275 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85x125x180mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
283 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 70x90x160mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 45x75x140mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.335 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
3.444 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110x110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.570 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90x90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.455 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D74*H17mm
Màu ánh sáng: 3000K
136 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H100mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.033 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D60*H25mm. Lỗ khoét: Ф50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
952 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*120*H70mm. Lỗ khoét: 90*90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.570 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 292*106*H113mm . Lỗ khoét: 284x98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
980 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 199*106*H113mm. Lỗ khoét: 191x98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.203 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 106*106*H113. Lỗ khoét: 98*98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.182 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm. Lỗ khoét: Ф115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105xH85mm. Lỗ khoét: Ф90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
917 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H75mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.315 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600 - 300x1200 - 600x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
1.189 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
802 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xxH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.078 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.259 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.877 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm/120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
756 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600/1200mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
1.363 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H27mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.855 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H27mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.931 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.390 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.679 Lượt xem
chi tiết
 
Size: E27 - E40
Màu ánh sáng:
182 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
1.511 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: INOX
2.208 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
1.589 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
2.074 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D122xH40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 chế độ màu (3000K/4000K/6500K)
1.822 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH40. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 chế độ màu (3000K/4000K/6500K)
1.390 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D122xH40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 chế độ màu (3000K/4000K/6500K)
169 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH75mm
Màu ánh sáng:
629 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
754 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
781 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
761 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
672 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
565 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D185xH25mm. Lỗ khoét trần: Ф145 - 175mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
625 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145xH25mm. Lỗ khoét trần: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
749 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118xH25mm. Lỗ khoét trần: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
739 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Đèn hoặc Trắng
270 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
680 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
785 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
688 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
719 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
758 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
754 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
671 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.216 Lượt xem
chi tiết