THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 321 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
55 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
52 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H70mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
54 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
61 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
70 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
55 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
106 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.438 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
172 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
186 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
176 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
156 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
657 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
705 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
680 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
608 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
927 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
109 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
108 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
114 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
108 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
124 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
908 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
762 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
136 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
143 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
128 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
130 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.918 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52xH81mm
Màu ánh sáng: 3000K
820 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.560 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.577 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.240 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5700K
278 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
124 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
142 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1247xW160xH72mm
Màu ánh sáng:
660 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1247xW116xH88mm
Màu ánh sáng:
561 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
987 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
847 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: INOX
903 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
674 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1237xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
705 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L627xW605xH96mm
Màu ánh sáng:
1.114 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
698 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1237xW308xH86mm
Màu ánh sáng:
709 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
1.025 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.784 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
964 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm & 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
104 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
525 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
562 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255.8x243x156.8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.815 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x235xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.327 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x165xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.115 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x165xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
851 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L406xW377xH97mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
125 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L405xW335xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.804 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L285xW252xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
821 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L265xW220xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.221 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L220xW197xH55mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
124 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L200xW180xH55mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
116 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L136xW116xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
136 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L136xW116xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
126 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L830xW340xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
118 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
114 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
122 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
126 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
126 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L500xW210xH52mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.311 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L340xW145xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
109 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L340xW145xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.321 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.496 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.836 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
830 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
813 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L830xW340xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
787 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118xH40mm.
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
770 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
644 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 310mm
Màu ánh sáng: 6500K
690 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 6500K
6.786 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80*80*H61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
996 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x45x70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
790 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D80xH61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
959 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф96*H260mm
Màu ánh sáng: 3000K
541 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
600 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K/RBG
2.962 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L147xW60xH100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.911 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
2.332 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
2.635 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D63xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K
999 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D82x130mm
Màu ánh sáng: 3000K
883 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
505 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
503 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
1.055 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D60xH108mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
722 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
591 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH208mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
589 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH218mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
534 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW75xH24mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
606 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW75xH24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
503 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW75xH25mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
132 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW60xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.090 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610x48x78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
152 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610x48x78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
694 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 575x35x71mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
777 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
1.782 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
633 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
575 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
596 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.906 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.723 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.415 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.754 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.705 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.504 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.675 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
778 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170xH183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.082 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
571 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
656 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 85mm. 140mm.
Màu ánh sáng: 3 màu ánh sáng
185 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
2.136 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x160xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
741 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*95*115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
511 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220*95*125mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
659 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 98*95*306mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
466 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 135*95*183mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
534 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
540 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 203*103*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
519 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 130x130xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
698 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110x10xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
779 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90x90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
687 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.396 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.874 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.792 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.655 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
658 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x300xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.998 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 226x226xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.465 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 172x172xH40mm
Màu ánh sáng:
140 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D172xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
132 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.071 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.736 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 170xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.063 Lượt xem
chi tiết