THÔNG BÁO: có 0 sản phẩm giá rất tốt / 294 mặt hàng trong shop của chúng tôi...  Đơn vị tiền tệ 
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.025 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L830xW340xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
60 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
61 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
61 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
61 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
62 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
59 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L500xW210xH52mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.126 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L340xW145xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
56 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L340xW145xH60mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.102 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.299 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.470 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
665 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L725xW285xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
657 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L830xW340xH100mm
Màu ánh sáng: 5000K
635 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
741 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
483 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
540 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
551 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
532 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118xH40mm.
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
618 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
601 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
704 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
513 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 310mm
Màu ánh sáng: 6500K
563 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 6500K
6.507 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80*80*H61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
833 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x45x70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
628 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D80xH61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
815 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф96*H260mm
Màu ánh sáng: 3000K
467 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
524 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K/RBG
2.542 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L147xW60xH100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.705 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
2.118 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.676 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
2.339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D63xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K
795 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D82x130mm
Màu ánh sáng: 3000K
714 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
409 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
404 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
798 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D60xH108mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
595 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
479 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH208mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
469 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH218mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
433 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW75xH24mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
455 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW75xH24mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
371 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW75xH25mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW60xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
915 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610x48x78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610x48x78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
550 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 575x35x71mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
628 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
1.558 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
521 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
470 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 2400K/2700K/3000K/4000K/6400K
474 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.601 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.485 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.169 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.514 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.466 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.457 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
636 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5700K
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170xH183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
885 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
432 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
495 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 85mm. 140mm.
Màu ánh sáng: 3 màu ánh sáng
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.790 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x160xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
578 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*95*115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
375 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220*95*125mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
438 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 98*95*306mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
384 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 135*95*183mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
415 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100*100mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
421 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 203*103*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
386 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 130x130xH135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
570 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110x10xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
593 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90x90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
547 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.113 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.585 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.504 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
421 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
442 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.449 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
530 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x300xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.777 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 226x226xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.270 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 172x172xH40mm
Màu ánh sáng:
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D172xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
72 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300xH39mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.854 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.530 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 170xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
911 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D225xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
836 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D300xH38mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.037 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 300x300xH38mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
960 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 225x225xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
943 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 170x170xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
833 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D260xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
82 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D51*H185mm/D60*H205mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
628 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф92.9x157mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 90mm. 115mm.
Màu ánh sáng: 3 màu ánh sáng
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 90mm. 110mm.
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 90mm. 115mm. 155mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
96 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 90mm/110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
105 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH95mm. Lỗ khoét: Ф145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
426 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145xH85mm. Lỗ khoét: Ф120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
439 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH65mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
582 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH55mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
529 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100xH32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
596 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100xH32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
551 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92xH32mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
628 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68xH27mm. Lỗ khoét: 55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
543 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D135xH38. Lỗ khoét: 120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
600 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105xH38mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.058 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
828 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
781 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
833 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
561 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH52mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.444 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128xH72mm. Lỗ khoét: 118x118mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
406 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D153*H82mm. Lỗ khoét: 138*138mm
Màu ánh sáng:
419 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D153xH82mm. Lỗ khoét: 138mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
468 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128xH72mm. Lỗ khoét: 118mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
433 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
419 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
456 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
484 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH65/H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.442 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH65/77mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
517 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH65mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.945 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 102x250xH68mm. Lỗ khoét: 87x236mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
409 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 102x180xH68mm. Lỗ khoét: 87x166mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
494 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 102x102xH68mm. Lỗ khoét: 87x87mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
505 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112x280xH72mm. Lỗ khoét: 95x270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.012 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112x210xH72mm. Lỗ khoét: 95x200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.437 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112x12xH85mm. Lỗ khoét: 95x95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
320 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Model: VL12-110-VMA: Lỗ khoét: 110x110mm. Model: VL18-160-VMA: Lỗ khoét: 160x160mm. Model: VL32-210-VMA: Lỗ khoét: 210x210mm.
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.503 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128xH97mm. Lỗ khoét: Ф 110mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
2.061 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138xH68mm. Lỗ khoét:120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
2.117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: 95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
1.683 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: 95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
2.947 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH50mm. Lố khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
2.431 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH61.5mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
1.163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D71xH47.5mm. Lỗ khoét: 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
1.081 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35xH29mm. Lỗ khoét: 30mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
432 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46xH22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.225 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D360xH175mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
660 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D360xH175mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K
88 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310xH155mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K
81 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D230xH152mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K
85 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D360xH175mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
701 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310xH165mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K
749 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310xH155mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
746 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D230xH152mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
813 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
645 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500xH350mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
690 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430xH280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
694 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430xH280mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
713 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430xH280mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
777 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350xH240mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
720 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500xH350mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
86 Lượt xem
chi tiết