Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
96 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
94 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
101 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
101 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
134 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
102 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
172 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
221 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.572 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
244 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
237 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
222 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
241 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
231 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
231 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
247 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
209 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
389 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
709 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
779 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
757 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
660 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.015 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
150 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
152 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
141 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
144 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
146 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
999 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
837 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
176 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.030 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.753 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.379 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.799 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...