Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
761 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
206 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
200 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
209 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
201 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
733 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
205 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
381 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
391 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
215 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
209 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
201 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
213 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
209 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
239 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
238 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
297 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.985 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.215 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
362 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.718 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.985 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
249 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
251 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
241 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.044 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
1.012 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
951 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
228 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
233 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
361 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
358 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
353 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
391 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
365 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...