Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 80*H61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80*80*H61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D145*H52mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3 màu
1.525 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D110*H52mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu
1.859 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D90*H52mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3 màu
1.107 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145*70*55mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
750 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94*94mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K
1.676 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.063 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.222 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.270 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D70*H190mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.382 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59*142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.125 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.186 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
904 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 1m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
887 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 1.5m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen/Xám
668 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen/Xám
923 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600-D1200mm*H12.5
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H18mm - L1200*W300*H18mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
317 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W178*H46mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
252 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L900*W178*H46mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
245 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600*W178*H46mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
251 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50*H55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
944 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50 x H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
555 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D71*H47.5
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
274 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H61.5
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
290 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.394 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.355 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.592 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.394 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*52*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
1.152 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.211 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
998 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
768 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D410*H350mm
Màu ánh sáng: Sơ đen
275 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400*H180mm
Màu ánh sáng: Sơn đen
920 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D270*H220mm
Màu ánh sáng: Sơn đen
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265*235*H135
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
525 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200*165*H70
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
274 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...