Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
848 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
229 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
240 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
233 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
249 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
238 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
221 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
214 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
228 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
791 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
233 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
422 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
428 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
248 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
235 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
225 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
240 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
232 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
260 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
263 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
327 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.046 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.271 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
404 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.831 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.081 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
274 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
284 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.081 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
1.056 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
997 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
264 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
414 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
404 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
403 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
442 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
421 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...