Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
485 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
528 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
523 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
451 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
370 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
672 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
2.098 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D185xH25mm. Lỗ khoét trần: Ф145 - 175mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
429 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145xH25mm. Lỗ khoét trần: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
489 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118xH25mm. Lỗ khoét trần: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
525 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85x125x180mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 70x90x160mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
82 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 45x75x140mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
121 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Đèn hoặc Trắng
78 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
3.433 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
478 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
394 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
569 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
437 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
729 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
447 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
544 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
520 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
618 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
560 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
607 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
612 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
583 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
601 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
619 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
540 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
841 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.074 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.236 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.262 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.041 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.553 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
413 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
415 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
405 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...