Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 600x600xH12mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
158 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*600*H14mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
213 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH12mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
218 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH14mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
203 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*1200*H12mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
215 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1260*80*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
214 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1260*120*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
253 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
240 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.753 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
211 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 260x140xH143mm. Lỗ khoét: 240x125
Màu ánh sáng: 4000K
162 Lượt xem
chi tiết
 
 
Size: 370x140xH143. Lỗ khoét: 360x125mm
Màu ánh sáng: 4000K
158 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H48. Lỗ khoét: 76mm
Màu ánh sáng: 4000K
162 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H48. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 4000K
160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H38mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6500K)
211 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H35mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6500K)
232 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H20mm. Lỗ khoét: 135mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
236 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*20mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
217 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D106*H20mm. Lỗ khoét: Ф90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
218 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138*H50mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3 màu: 3000K/4000K/6500K
212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu: 3000K/4000K/6500K
224 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H45. Lỗ khoét: Ф76mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
232 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*45mm. Lỗ khoét: Ф76mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
218 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
217 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118*H40mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
218 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138*H50mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
219 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
220 Lượt xem
chi tiết
 
Size: DD180*H44mm. Lỗ khoét: 155mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K
216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112*112*H72mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.513 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 150*150*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
710 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D240*H800mm
Màu ánh sáng:
633 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
176 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/77mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
181 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
875 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
993 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.275 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
180 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H85mm. Lỗ khoét: Ф145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
182 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...