Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: D120*H32mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92*H70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
912 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф63*144*H263mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф63*144*H263mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф96*H260mm
Màu ánh sáng: 3000K
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф63*114*H185mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф63*114*H185mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 82*93*130mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
223 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D260*155mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
221 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D260*H155mm
Màu ánh sáng: Green
219 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.379 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green
227 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.524 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.497 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52*H81mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
227 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф140*H210mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
1.406 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф170*H210mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
677 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000*W90*H75mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
233 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000*W50*H55mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
1.097 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen/Xám
1.145 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 1.5m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen/Xám
834 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 1m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
1.080 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*160mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
847 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*260mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.576 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K/RBG
910 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 95*95*80mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
220 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 94*94mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K
1.996 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 145*45*70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
220 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80*80*H61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
249 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80*H61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
254 Lượt xem
chi tiết
 
Size: W600*L600*H60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
412 Lượt xem
chi tiết
 
Size: W300xL1200
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
389 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 6500K
5.044 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.223 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.638 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...