Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
200 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
190 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
277 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
189 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
281 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
321 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.763 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
379 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
353 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
364 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
334 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
351 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
348 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
369 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
304 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
542 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
822 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
915 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
929 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
783 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
220 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
224 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
222 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
235 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
250 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
1.190 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
973 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
299 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
274 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
269 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
253 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.208 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
5.056 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.693 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.165 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...