Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: L1200*W300*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
92 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
66 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng:
1.176 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP67
Màu ánh sáng:
1.205 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
69 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP20
Màu ánh sáng:
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP54
Màu ánh sáng:
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
92 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D45*H53mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
95 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D70*H80mm. Lỗ khoét: 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
77 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
2.225 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
788 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
724 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
698 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ505*H315mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
448 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H280
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
447 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H270mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.053 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1300*210*65mm
Màu ánh sáng: 6500K
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H650mm & H300mm
Màu ánh sáng: 3000K
78 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 76*L129*H135/H460mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.841 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94x94mm
Màu ánh sáng: 2700K
5.724 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94*94mm. Lỗ khoét: 86*86mm
Màu ánh sáng: 2700K
76 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H90
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
94 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120/D152/D180/D205
Màu ánh sáng: 3000K
85 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 45mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
85 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 87*87mm. 87*166mm. 87*236mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
858 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 110x110mm. 160x160mm. 210x210mm.
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.546 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H52mm. Lỗ khoét: 160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
565 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
85 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50*H50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.319 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D50*H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.403 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.742 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
5.863 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH90mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3000K
83 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH90mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3000K
92 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*85mm. Lỗ khoét: 95mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.351 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L150*W150xH85mm. Lỗ khoét: 130mm
Màu ánh sáng: 3000K
82 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L120*W120xH70mm. Lỗ khoét 105mm
Màu ánh sáng:
85 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H80mm
Màu ánh sáng: RGB(Đổi màu)
85 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...