Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 1260*80*93mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
572 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
396 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
396 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
364 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
416 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
394 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
308 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
360 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.019 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
330 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
588 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
634 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
420 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
337 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
313 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
338 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
330 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
321 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
344 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
351 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
422 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.263 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.428 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
667 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.374 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.545 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
362 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
416 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
498 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
1.158 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
1.132 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
345 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
560 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
562 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
579 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
619 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...