Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 350*120*H40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
161 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 230*120*H40mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
161 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D87*H60mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
732 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*H87mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
484 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф63*114*H263mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
187 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф63*114*H263mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
181 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 150*150*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
587 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D:85mm. Cut Out: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
748 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
174 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100*H32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
175 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92*H32mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
172 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68*H27mm. Lỗ khoét: 55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*160mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
907 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250*H190mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
185 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H32mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
190 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140*H32mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92*H70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
938 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф96*H260mm
Màu ánh sáng: 3000K
178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф63*114*H185mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
189 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф63*114*H185mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
191 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 82*93*130mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
244 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
189 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D260*155mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
232 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D260*H155mm
Màu ánh sáng: Green
233 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.445 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green
248 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.598 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.559 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52*H81mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
259 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф140*H210mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
1.500 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф170*H210mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
709 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000*W90*H75mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
252 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000*W50*H55mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
1.153 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen/Xám
1.213 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 1.5m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen/Xám
898 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 1m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
1.140 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*260mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.647 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K/RBG
979 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...