Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.007 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
306 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
307 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
325 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
306 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
260 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
277 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
276 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
885 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
280 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
497 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
523 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
278 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
262 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
287 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
280 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
268 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
301 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
300 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
370 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.145 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.342 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
543 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.086 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.273 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
311 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
343 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
390 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.133 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
1.103 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
1.056 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
483 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
471 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
474 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
512 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
491 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...