Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
317 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
265 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
304 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
309 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
452 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
304 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
404 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
428 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.943 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
529 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
481 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
446 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
492 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
459 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
478 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
475 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
502 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
428 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
695 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
948 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.076 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.083 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
920 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.383 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
325 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
311 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
320 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
363 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
1.384 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.100 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
402 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
367 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
380 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
349 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.381 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
5.277 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.000 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.493 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...