Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: Kích thước: L1200*W52*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
1.572 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W178*H46mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
332 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: L900*W178*H46mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
308 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: L600*W178*H46mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
314 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D295*H38mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
949 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225*H38mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
746 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 295x295*H38mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
852 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 225*225*H38mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.424 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 300*300*H38mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 225*225*H25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
371 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 170*170*H25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
317 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 170xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
353 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D300&H38mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
342 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D225*H25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
344 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.003 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
415 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
608 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.467 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.184 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
657 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 90cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
580 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 30cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
590 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kich thước: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
590 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50*H50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.013 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D50*H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
205 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50 x H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
664 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: Ф50*H54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.103 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
425 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50*H55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
1.151 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 1m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
1.033 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 1.5m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen/Xám
785 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen/Xám
1.083 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D59*142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
202 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D72*H190mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.028 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.027 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.385 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59*142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.352 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.406 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D70*H190mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.537 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...