Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: Kích thước: 85*H27mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
961 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D260*155mm
Màu ánh sáng: 3000K/GREEN
1.140 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K/Green
5.007 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
5.774 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.799 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52xH81mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.093 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
138 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.483 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W70*H50mm
Màu ánh sáng: 6500K
133 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
135 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.658 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.111 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59x142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.054 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H52mm. Lỗ khoét: 160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
777 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
397 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
175 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng:
1.410 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP67
Màu ánh sáng:
1.499 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng:
187 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP20
Màu ánh sáng:
225 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP54
Màu ánh sáng:
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*100
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
220 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D45*H53mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
279 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D70*H80mm. Lỗ khoét: 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
219 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
2.399 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
963 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
880 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
861 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ505*H315mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
638 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H280
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
632 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H270mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.230 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1300*210*65mm
Màu ánh sáng: 6500K
200 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H650mm & H300mm
Màu ánh sáng: 3000K
216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 76*L129*H135/H460mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.182 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94x94mm
Màu ánh sáng: 2700K
6.163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94*94mm. Lỗ khoét: 86*86mm
Màu ánh sáng: 2700K
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H90
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
265 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120/D152/D180/D205
Màu ánh sáng: 3000K
231 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 45mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
201 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 87*87mm. 87*166mm. 87*236mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.119 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...