Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
906 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
259 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
267 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
257 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
266 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
237 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
250 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
828 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
253 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
458 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
463 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
282 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
250 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
237 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
261 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
257 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
245 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
277 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
278 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
344 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.082 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.302 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
455 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.924 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.150 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
291 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
318 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
340 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.103 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
1.075 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
1.023 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
275 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
281 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
441 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
429 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
433 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
474 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
448 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...