Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: Kích thước: D145*H52mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3 màu
1.437 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D110*H52mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu
1.777 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D90*H52mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3 màu
1.032 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145*70*55mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
672 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94*94mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K
1.585 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.013 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D70*H190mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.327 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D59*142mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.057 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.104 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
837 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 1m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
830 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 1.5m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen/Xám
615 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 2m
Màu ánh sáng: Trắng/Đen/Xám
850 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600-D1200mm*H12.5
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
250 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H18mm - L1200*W300*H18mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
266 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W178*H46mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
218 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L900*W178*H46mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
211 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600*W178*H46mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50*H55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
859 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф50 x H50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K/6500K
509 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D71*H47.5
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
237 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H61.5
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
236 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
236 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.311 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.279 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.502 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.313 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*52*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
1.018 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.112 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
933 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
686 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D410*H350mm
Màu ánh sáng: Sơ đen
242 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400*H180mm
Màu ánh sáng: Sơn đen
863 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D270*H220mm
Màu ánh sáng: Sơn đen
263 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265*235*H135
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
495 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200*165*H70
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
242 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265*235*H135
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
575 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200*165*H70
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
519 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...