Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
140 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
158 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
222 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
157 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
246 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
291 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.696 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
316 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
318 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
299 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
317 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
303 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
330 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
273 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
490 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
784 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
867 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
871 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
741 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
193 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
198 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
188 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
190 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
209 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
219 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
1.126 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
934 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
258 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
244 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
240 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
229 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.150 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.952 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.585 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.041 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...