Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
680 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
174 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
331 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
320 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
182 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
180 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
177 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
180 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
204 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
207 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
267 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.898 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.146 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
257 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.519 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.824 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
218 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
210 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
177 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
994 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
952 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
896 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
200 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
204 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
306 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
297 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
325 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
309 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D360*H175mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
313 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H165mm
Màu ánh sáng: 6500K
337 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H155mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D230*H52mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
334 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 830*340*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
302 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
301 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
655 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 620*260*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
825 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...