Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
264 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
220 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
245 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
252 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
360 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
242 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
345 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
378 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.862 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
454 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
421 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
389 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
425 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
402 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
418 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
416 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
441 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
369 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
629 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
892 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.005 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.007 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
860 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.312 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
272 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
270 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
262 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
274 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
283 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
1.301 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.041 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
347 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
325 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
332 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
300 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.297 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
5.161 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.857 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.331 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...