Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
82 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
90 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
102 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
77 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
137 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
198 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.513 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
217 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
211 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
198 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
207 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
204 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
221 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
213 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
216 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
190 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
688 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
752 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
726 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
642 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
975 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
133 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
137 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
132 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
137 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
132 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
149 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
958 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
806 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
175 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
153 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.985 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.655 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.295 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.710 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...