Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
355 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
308 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
340 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
537 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
343 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
437 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
452 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.984 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
575 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
528 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
478 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
520 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
496 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
505 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
517 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
539 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
461 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
742 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
981 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.135 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.130 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
953 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.425 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
352 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
352 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
355 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
341 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
406 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
1.430 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.134 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
440 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
396 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
419 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
372 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.427 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
5.363 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.077 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.601 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...