Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: L1200*30*H72mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
157 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
500 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D410*H350mm
Màu ánh sáng: Sơ đen
188 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400*H180mm
Màu ánh sáng: Sơn đen
734 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D270*H220mm
Màu ánh sáng: Sơn đen
189 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265*235*H135
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
432 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200*165*H70
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
187 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265*235*H135
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
501 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200*165*H70
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
455 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94x94mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K
1.361 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
184 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
190 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
374 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.104 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
885 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
670 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D128xH97. Lỗ khoét: Ф 110mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
444 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 170xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
184 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 225xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 300xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
185 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 170x170xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 225x225xH25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
203 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 300x300xH38mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 225x225xH30mm. Lỗ khoét: 210x210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 170x170xH30mm. Lỗ khoét: 160x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
994 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 120x120xH30mm. Lỗ khoét: 110x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
857 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 85x85xH30mm. Lỗ khoét: 72x72mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
817 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
418 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
890 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф140xH235mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
913 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
418 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 495*292*98mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
237 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 587*292*98mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
258 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 679*292*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
232 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 771*292*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
334 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
618 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x70x55mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
510 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100x80mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
1.095 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x100mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/6500K
1.058 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...