Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W17mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
396 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W25mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H7mm. W22mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
452 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m. H8.5mm. W17.1mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
375 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
627 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 2m/2.4m/3m
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K/RGB
383 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K(vàng)
466 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
469 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.026 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
615 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
559 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
505 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
552 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
549 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
529 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
544 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
566 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
481 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
774 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.016 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.181 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
981 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.471 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
365 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
369 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
361 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
376 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
357 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
433 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
1.493 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.169 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
463 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
426 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
443 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
400 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.474 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
5.477 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.177 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.732 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...