Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.580 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H90
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
357 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1180*W20*H70mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
7.771 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.941 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
5.973 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K/Green
5.143 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D260*155mm
Màu ánh sáng: 3000K/GREEN
1.194 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
13 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600 - 300x1200
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
15 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600 - 300x1200 - 600x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
1.436 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.225 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.444 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m-1.5m-2m
Màu ánh sáng: Đen/Trắng
10 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100*H41mm
Màu ánh sáng:
1.107 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D116*H85mm. Lỗ khoét: Ф105mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
14 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D90*H71mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
10 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D90*H71mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
12 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: D135*H38mm. Lỗ khoét: Ф120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
13 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H38mm. Lỗ khoét: Ф90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
12 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D115*H60mm. Lỗ khoét: Ф95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
59 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.696 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.654 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1100*410*110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6000K
550 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 950*350*95mm
Màu ánh sáng: 5000K
509 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 720*285*80mm
Màu ánh sáng: 3000K/6000K
569 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*200*75mm
Màu ánh sáng: 3000K/6000K
563 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
700 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
562 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø400*H145mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
526 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø400*H145mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
565 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø340 *H140.2mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
545 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø280*H132mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
62 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.021 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.475 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.289 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H27mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
3.102 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H27mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
3.011 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110x110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.775 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90x90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.631 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...