Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
465 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm & 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.372 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
400 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
387 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 85mm. 140mm.
Màu ánh sáng: 3 màu ánh sáng
56 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 90mm. 115mm.
Màu ánh sáng: 3 màu ánh sáng
57 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 90mm. 110mm.
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
58 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 90mm. 115mm. 155mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
64 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 90mm/110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
75 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH95mm. Lỗ khoét: Ф145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
396 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145xH85mm. Lỗ khoét: Ф120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
399 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH65mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
540 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH55mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
487 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100xH32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
555 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100xH32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
515 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92xH32mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
588 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68xH27mm. Lỗ khoét: 55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
505 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D135xH38. Lỗ khoét: 120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
557 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105xH38mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
418 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
781 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
732 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
778 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH32mm. Lỗ khoét: 110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
519 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180 x H52mm. Lỗ khoét: 145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.574 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145xH52mm. Lỗ khoét: 115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.375 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH52mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.374 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128xH72mm. Lỗ khoét: 118x118mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
373 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D153*H82mm. Lỗ khoét: 138*138mm
Màu ánh sáng:
385 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D153xH82mm. Lỗ khoét: 138mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
435 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128xH72mm. Lỗ khoét: 118mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
402 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
384 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
420 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
448 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH65/H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.373 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH65/77mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
474 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH65mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.846 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 102x250xH68mm. Lỗ khoét: 87x236mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
387 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 102x180xH68mm. Lỗ khoét: 87x166mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
461 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 102x102xH68mm. Lỗ khoét: 87x87mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
475 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112x280xH72mm. Lỗ khoét: 95x270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.937 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...