Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 112*112*H72mm. Lỗ khoét: 95*95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.421 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 150*150*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
669 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D240*H800mm
Màu ánh sáng:
603 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
161 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
162 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/77mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65/H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
836 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
951 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H65mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.231 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85*H77mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H85mm. Lỗ khoét: Ф145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145*H85mm. Lỗ khoét: Ф120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120*H65mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H55mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160*160*H165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*130*H135mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
839 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*H120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170*H183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
167 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128*H72mm. Lỗ khoét: 118*118mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
167 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D153*H82mm. Lỗ khoét: 138mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D153*H82mm. Lỗ khoét: 138*138mm
Màu ánh sáng:
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D128*H72mm. Lỗ khoét: 118mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
171 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D135*H38. Lỗ khoét: 120mm
Màu ánh sáng:
167 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H38. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75*160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
169 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200*58*H70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.627 Lượt xem
chi tiết
 
Size: W600*L600*H60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.422 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
533 Lượt xem
chi tiết
 
Size: W300xL1200
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
493 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф63*114*H185mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
261 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф63*114*H185mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
234 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255.8x243x156.8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.143 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200*165*H70
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
699 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265*235*H135
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
788 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...