Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
114 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.349 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
121 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
125 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
111 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
130 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
124 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
133 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
127 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
128 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
118 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
229 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
600 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
642 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
619 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
556 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
850 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
86 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
87 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
82 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
87 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
83 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
94 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
836 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
699 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
99 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
99 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
99 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
95 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.807 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.372 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.048 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.331 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.882 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52xH81mm
Màu ánh sáng: 3000K
741 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.498 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.472 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.174 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5700K
193 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
91 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...