Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
175 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
181 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
244 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.844 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.094 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
200 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.354 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.703 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
189 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
181 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
116 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
967 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
913 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
862 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
181 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
260 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
253 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
254 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
275 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
263 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D360*H175mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
269 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H165mm
Màu ánh sáng: 6500K
284 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D310*H155mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
294 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D230*H52mm
Màu ánh sáng: 5000K/6500K
281 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 830*340*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
254 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
254 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
258 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
589 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 620*260*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
762 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*210*52mm
Màu ánh sáng: 5000K
668 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 340*145*60mm
Màu ánh sáng: 5000K
585 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 345*215*88mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.071 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
242 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280*252*85mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.406 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ф82*93*H360mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
290 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
222 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K
213 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 82*93*130mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
347 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 610*48*78mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
182 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...