Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
91 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.267 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW120xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
94 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
85 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
102 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
98 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
107 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
95 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L660xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
99 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
96 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH37mm
Màu ánh sáng: 6500K
187 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 6500K
566 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
607 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 6500K
586 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 6500K
523 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K
804 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
72 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
66 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
72 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L395xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
76 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng:
791 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L370xW25xH202mm
Màu ánh sáng: 6500K
656 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
82 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH96mm
Màu ánh sáng:
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.753 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K
4.279 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.951 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.209 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K
2.801 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D52xH81mm
Màu ánh sáng: 3000K
695 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.472 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.423 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.137 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH165mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5700K
160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW600xH96mm
Màu ánh sáng:
75 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...