Email: cuong.sctlighting@gmail.com
     
Sản phẩm bán chạy 
Đơn vị tiền tệ 
Size: 725*285*100mm
Màu ánh sáng: 5000K
1.081 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/400/600mm
Màu ánh sáng: 3000K
336 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400 + 600 + 800mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
342 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180mm
Màu ánh sáng: Vàng
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200mm
Màu ánh sáng: Vàng
366 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250mm
Màu ánh sáng: Vàng
345 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
276 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
308 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D320mm
Màu ánh sáng: Trắng/Đen
294 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D46*H22mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
925 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35*H29mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
538 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
554 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
348 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1320mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
304 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: Green(Xanh lá)
279 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180*H111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150*H103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
301 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
289 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
316 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
317 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
388 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
2.193 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.377 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
592 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.202 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500*W60*H65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.364 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x116x88mm
Màu ánh sáng:
330 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1247x160x72mm
Màu ánh sáng:
368 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
430 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30A
Màu ánh sáng:
1.157 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 20A
Màu ánh sáng:
1.123 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10A
Màu ánh sáng:
1.089 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 228*70*45mm
Màu ánh sáng:
313 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 258*120*55mm
Màu ánh sáng:
324 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500*H350mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
514 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
509 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
512 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430*H280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
549 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350*H240mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
526 Lượt xem
chi tiết
 
 
 
X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...