Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
CDN
Size: D85xH67mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
209 Lượt xem   chi tiết
Size: D71xH55mm. Lỗ khoét: Ø60mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
241 Lượt xem   chi tiết
Size: D85xH50mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
220 Lượt xem   chi tiết
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
244 Lượt xem   chi tiết
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
244 Lượt xem   chi tiết
Size: D138xH68mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
248 Lượt xem   chi tiết
Size: D85xH50mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
236 Lượt xem   chi tiết
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
220 Lượt xem   chi tiết
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
221 Lượt xem   chi tiết
Size: D138xH68mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
225 Lượt xem   chi tiết
Size: D90xH71mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
253 Lượt xem   chi tiết
Size: D116xH85mm. Lỗ khoét: Ø105mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
246 Lượt xem   chi tiết
2.900.00000VNĐ
Size: D134x62x84mm
Màu ánh sáng: 3000K
259 Lượt xem   chi tiết
1.290.00000VNĐ
Size: 72x40x88mm
Màu ánh sáng: 3000K
265 Lượt xem   chi tiết
2.500.00000VNĐ
Size: L460xW240xH68mm
Màu ánh sáng: Đen
219 Lượt xem   chi tiết
2.190.00000VNĐ
Size: L460xW240xH68mm
Màu ánh sáng: Đen
228 Lượt xem   chi tiết
1.430.00000VNĐ
Size: L440xW223xH68mm
Màu ánh sáng: Đen
243 Lượt xem   chi tiết
1.050.00000VNĐ
Size: L440xW223xH68mm
Màu ánh sáng: Đen
225 Lượt xem   chi tiết
690.00000VNĐ
Size: L320xW215xH52mm
Màu ánh sáng: Trắng
227 Lượt xem   chi tiết
470.00000VNĐ
Size: L290xW161xH45mm
Màu ánh sáng: Vỏ Trắng
262 Lượt xem   chi tiết
450.00000VNĐ
Size: 70x66xH46mm
Màu ánh sáng: 2700K
219 Lượt xem   chi tiết
Size: D133xH45mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
475 Lượt xem   chi tiết
Size: D160xH58mm. Lỗ khoét: Ø145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
286 Lượt xem   chi tiết
Size: D138xH68mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
322 Lượt xem   chi tiết
    
1  2 
    
Trang 1/2