Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
CDN
Size: D133xH45mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
165 Lượt xem   chi tiết
Size: D160xH58mm. Lỗ khoét: Ø145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
126 Lượt xem   chi tiết
Size: D138xH68mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
164 Lượt xem   chi tiết
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
190 Lượt xem   chi tiết
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
7.057 Lượt xem   chi tiết
Size: D85xH50mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
194 Lượt xem   chi tiết
Size: D138xH68mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
174 Lượt xem   chi tiết
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
130 Lượt xem   chi tiết
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
165 Lượt xem   chi tiết
Size: D85xH50mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
5.791 Lượt xem   chi tiết
Size: D85xH67mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
174 Lượt xem   chi tiết
Size: D85xH67mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
173 Lượt xem   chi tiết
Size: Công suất: 3W
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
128 Lượt xem   chi tiết
Size: Công suất: 3W
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.138 Lượt xem   chi tiết
Size: 94x94mm
Màu ánh sáng: 2700K
1.412 Lượt xem   chi tiết
Size: IP67
Màu ánh sáng: Trắng
4.720 Lượt xem   chi tiết
Size: D50xH50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
3.321 Lượt xem   chi tiết
Size: D50xH50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
228 Lượt xem   chi tiết
Size: 10m/Quận
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
2.706 Lượt xem   chi tiết
Size: 10m/Quận
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
4.584 Lượt xem   chi tiết