Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn Âm Đất
 
Sắp xếp: 
2.190.00000VNĐ
Size: D116x102xH150mm
Màu ánh sáng: 3000K
108 Lượt xem
chi tiết
 
1.390.00000VNĐ
Size: D58x48xH95mm
Màu ánh sáng: 3000K
107 Lượt xem
chi tiết
 
1.250.00000VNĐ
Size: D50x42xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K
112 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW90xH75mm
Màu ánh sáng: 2200K | 3000K | 6500K
3.636 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L500xW90xH75mm
Màu ánh sáng: 2200K | 3000K | 6500K
410 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L300xW90xH75mm
Màu ánh sáng: 2200K | 3000K | 6000K
454 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200xH230mm. Lỗ khoét: Ø195mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K | RGB
177 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160xH210mm. Ø155mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K | RGB
176 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH140mm. Ø125mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K | RGB
181 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250xH100mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D220xH95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
8.408 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
14.407 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160xH79mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
4.994 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
10.151 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D65xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
191 Lượt xem
chi tiết