Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn Thả Văn Phòng
 
Sắp xếp: 
2.300.00000VNĐ
Size: L1200xW55xH74mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
238 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW50xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
3.274 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW55xH74mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
808 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 560x560xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
929 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
2.869 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
599 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
657 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
3.094 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
2.787 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
565 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
745 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW280xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
3.321 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW190xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
2.386 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW143xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
2.150 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW93xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.172 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW65xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6000K
11.783 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW52xH98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
18.360 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200x200xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
694 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW20xH70mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
699 Lượt xem
chi tiết