Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn LED Nhà Xưởng
 
Sắp xếp: 
Size: D400xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.352 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D340xH115mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
1.607 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D290xH115mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 640x395x120
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 640x315x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
211 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 320x475x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
181 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 320x395x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
557 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 320x315x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
719 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D450xH560mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
190 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D440xH490mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
318 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D440xH490mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350xH450mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
316 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250xH410mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
297 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D415xH270mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.518 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D415xH280mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.043 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D505xH315mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.911 Lượt xem
chi tiết