Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn LED Nhà Xưởng
 
Sắp xếp: 
Size: D400xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.681 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D340xH115mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
1.966 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D290xH115mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.441 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 640x395x120
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
299 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 640x315x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
332 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 320x475x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
271 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 320x395x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
753 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 320x315x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
994 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D450xH560mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
310 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D440xH490mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
475 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D440xH490mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.407 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350xH450mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
488 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250xH410mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
416 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D415xH270mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.772 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D415xH280mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.357 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D505xH315mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.197 Lượt xem
chi tiết