X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...

Hotline:0972 400 358
Size: D123xH115mm. Lỗ khoét: Ф115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.836 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH90mm. Lỗ khoét: Ф90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.384 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D88xH83mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.861 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145*H2500/3000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
56 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180x180x3000/3500/4000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
56 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140/D160xH3000/H3500/H4000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
56 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 520x534x3000/5000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
58 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 140xH600/H800mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
530 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x54xH400/H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
587 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D106xH400/H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
763 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 108x108xH600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90x90xH600mm
Màu ánh sáng:
349 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH600/H800mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
219 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120x120xH300-800mm
Màu ánh sáng:
57 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 165xH1000/500mm
Màu ánh sáng:
57 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 165xH1000/500mm
Màu ánh sáng:
56 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 140xH600-1000mm
Màu ánh sáng:
57 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 190xH800/H600mm
Màu ánh sáng:
58 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 254x125xH800mm
Màu ánh sáng:
59 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400mm
Màu ánh sáng:
89 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400mm
Màu ánh sáng:
64 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400mm
Màu ánh sáng:
64 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400mm
Màu ánh sáng:
5.966 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220x220mm
Màu ánh sáng:
202 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400mm
Màu ánh sáng:
520 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 260xH480mm
Màu ánh sáng:
65 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 260xH480mm
Màu ánh sáng:
65 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280xH520mm
Màu ánh sáng:
65 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 260xH480mm
Màu ánh sáng:
65 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80x220mm
Màu ánh sáng: 3000K
66 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x160
Màu ánh sáng: 3000K
66 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Φ90mm
Màu ánh sáng:
66 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
7.662 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xL160mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
234 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K,6500K,RGB,DMX512
66 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K,6500K,RGB,DMX512
726 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Φ85mm
Màu ánh sáng: 3000K/Xanh dương/RGB
64 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110x90mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.186 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 130x90mm
Màu ánh sáng: 3000K
5.786 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 150x130mm
Màu ánh sáng: 3000K
63 Lượt xem
chi tiết