X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...

Hotline:0972 400 358
934.00000VNĐ
Size: 1200mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
213 Lượt xem
chi tiết
 
1.201.00000VNĐ
Size: 1500mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
207 Lượt xem
chi tiết
 
1.486.00000VNĐ
Size: L1200 x W70 x H71mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
226 Lượt xem
chi tiết
 
1.942.00000VNĐ
Size: L1500 x W70 x H71mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
196 Lượt xem
chi tiết
 
950.00000VNĐ
Size: L215xW60xH29mm
Màu ánh sáng: Đen
208 Lượt xem
chi tiết
 
750.00000VNĐ
Size: L175xW60xH29mm
Màu ánh sáng: Đen
215 Lượt xem
chi tiết
 
550.00000VNĐ
Size: L140xW60xH29mm
Màu ánh sáng: Đen
223 Lượt xem
chi tiết
 
140.00000VNĐ
Size: 10M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
231 Lượt xem
chi tiết
 
94.00000VNĐ
Size: 10M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
243 Lượt xem
chi tiết
 
130.00000VNĐ
Size: 5M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
205 Lượt xem
chi tiết
 
170.00000VNĐ
Size: 5M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
211 Lượt xem
chi tiết
 
574.00000VNĐ
Size: D220xH88mm
Màu ánh sáng: 4000K
237 Lượt xem
chi tiết
 
364.00000VNĐ
Size: D170xH76mm
Màu ánh sáng: 4000K
218 Lượt xem
chi tiết
 
1.524.20000VNĐ
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
256 Lượt xem
chi tiết
 
827.00000VNĐ
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
246 Lượt xem
chi tiết
 
806.00000VNĐ
Size: D182xH64mm
Màu ánh sáng: 4000K
268 Lượt xem
chi tiết
 
1.504.40000VNĐ
Size: D182x64mm
Màu ánh sáng: 4000K
259 Lượt xem
chi tiết
 
1.216.00000VNĐ
Size: D104xH95mm. Lỗ khoét trần Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
235 Lượt xem
chi tiết
 
1.072.00000VNĐ
Size: 93x65x235mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
271 Lượt xem
chi tiết
 
78800VNĐ
Size: 93x65x215mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
249 Lượt xem
chi tiết
 
554.00000VNĐ
Size: 93x49x195mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
254 Lượt xem
chi tiết
 
490.00000VNĐ
Size: 93x49x155mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
249 Lượt xem
chi tiết
 
1.060.00000VNĐ
Size: D84xH80mm. Lỗ khoét trần Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
244 Lượt xem
chi tiết
 
1.034.00000VNĐ
Size: D84xH80mm. Lỗ khoét trần Ø75mm
Màu ánh sáng: 2700K | 3000K | 4000K
232 Lượt xem
chi tiết
 
994.00000VNĐ
Size: D64xH60mm. Lỗ khoét trần Ø55mm
Màu ánh sáng: 2700K | 3000K | 4000K
231 Lượt xem
chi tiết
 
1.012.00000VNĐ
Size: D195xH89mm. Lỗ khoét trần Ø175mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
253 Lượt xem
chi tiết
 
756.00000VNĐ
Size: D170xH82mm. Lỗ khoét trần Ø150mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
244 Lượt xem
chi tiết
 
604.00000VNĐ
Size: D144xH73mm. Lỗ khoét trần Ø125mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
292 Lượt xem
chi tiết
 
836.00000VNĐ
Size: D225xH63mm. Lỗ khoét trần Ø200mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
231 Lượt xem
chi tiết
 
610.00000VNĐ
Size: D190xH61mm. Lỗ khoét trần Ø150mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
204 Lượt xem
chi tiết
 
548.00000VNĐ
Size: D140xH59mm. Lỗ khoét trần Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
217 Lượt xem
chi tiết
 
426.00000VNĐ
Size: D114xH56mm. Lỗ khoét Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
233 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 416x437x450mm
Màu ánh sáng: 2700K - 6000K
350 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 420x160x367mm
Màu ánh sáng: 4000K
222 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đui E27
Màu ánh sáng: 3000K
242 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đui E27
Màu ánh sáng: 3000K | 6500K
255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: A60
Màu ánh sáng: 3000K | 6500K
314 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đui E40
Màu ánh sáng: 3400K
244 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đui E39
Màu ánh sáng: 3400K
252 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600x28.4xH35.7mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
267 Lượt xem
chi tiết