X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...

Hotline:0972 400 358
Size: 1200x600xH70mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.943 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xØ22mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
73 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW75xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
70 Lượt xem
chi tiết
 
2.300.00000VNĐ
Size: L1200xW55xH74mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
278 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 230x280x270mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
73 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L210xW45xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
69 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H140mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
86 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L700xW650xH520mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L298xW108xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
83 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L3000xW50xH35mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
76 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D505xH315mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
332 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L185xW45xH50mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
78 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D175xH115mm. Lỗ khoét: Ø150mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L175*W95*H60mm. Lỗ khoét: ØL162*W80mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
86 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH85mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
847 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø80 - 200mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
85 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L355xW143xH23mm
Màu ánh sáng: 6500K
68 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 493*211mm
Màu ánh sáng: 6500K
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L335xW420xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
89 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1500 x W70 x H71mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
306 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L150xW60xH100mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
6.211 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xL165xH250mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
73 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K | RGB
326 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
81 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D700xH460mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
64 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 215x175xH100mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 195x155xH95mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 225x150xH80mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 197x135xH75mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 197x125xH75mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 197x120xH65mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 197x120xH65mm
Màu ánh sáng:
53 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 264x66xH20mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
61 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 264x66xH20mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
62 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 242x66xH20mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
61 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 242x66xH20mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
65 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 173x66xH20mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
65 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 150x66xH20mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
67 Lượt xem
chi tiết