X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...

Hotline:0972 400 358
Size: L1000/L300*W90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
2.111 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: L1200*W52*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
15.349 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D123xH115mm. Lỗ khoét: Ф115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.984 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH90mm. Lỗ khoét: Ф90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.474 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D88xH83mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.988 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145*H2500/3000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180x180x3000/3500/4000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
97 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140/D160xH3000/H3500/H4000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
96 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 520x534x3000/5000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
98 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 140xH600/H800mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
667 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x54xH400/H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
707 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D106xH400/H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
908 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 108x108xH600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
363 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90x90xH600mm
Màu ánh sáng:
456 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH600/H800mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
280 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120x120xH300-800mm
Màu ánh sáng:
98 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 165xH1000/500mm
Màu ánh sáng:
101 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 165xH1000/500mm
Màu ánh sáng:
97 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 140xH600-1000mm
Màu ánh sáng:
101 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 190xH800/H600mm
Màu ánh sáng:
99 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 254x125xH800mm
Màu ánh sáng:
98 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400mm
Màu ánh sáng:
230 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400mm
Màu ánh sáng:
114 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400mm
Màu ánh sáng:
109 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400mm
Màu ánh sáng:
6.132 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 220x220mm
Màu ánh sáng:
255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200/D250/D300/D400mm
Màu ánh sáng:
629 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 260xH480mm
Màu ánh sáng:
111 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 260xH480mm
Màu ánh sáng:
111 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 280xH520mm
Màu ánh sáng:
107 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 260xH480mm
Màu ánh sáng:
106 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80x220mm
Màu ánh sáng: 3000K
105 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x160
Màu ánh sáng: 3000K
111 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Φ90mm
Màu ánh sáng:
112 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90x256mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
7.913 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xL160mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
290 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K,6500K,RGB,DMX512
110 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K,6500K,RGB,DMX512
884 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Φ85mm
Màu ánh sáng: 3000K/Xanh dương/RGB
101 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 110x90mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.359 Lượt xem
chi tiết