X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...

Hotline:0972 400 358
1.942.00000VNĐ
Size: L1500 x W70 x H71mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
53 Lượt xem
chi tiết
 
1.486.00000VNĐ
Size: L1200 x W70 x H71mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
61 Lượt xem
chi tiết
 
950.00000VNĐ
Size: L215xW60xH29mm
Màu ánh sáng: Đen
58 Lượt xem
chi tiết
 
750.00000VNĐ
Size: L175xW60xH29mm
Màu ánh sáng: Đen
59 Lượt xem
chi tiết
 
550.00000VNĐ
Size: L140xW60xH29mm
Màu ánh sáng: Đen
64 Lượt xem
chi tiết
 
140.00000VNĐ
Size: 10M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
72 Lượt xem
chi tiết
 
94.00000VNĐ
Size: 10M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
73 Lượt xem
chi tiết
 
130.00000VNĐ
Size: 5M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
59 Lượt xem
chi tiết
 
170.00000VNĐ
Size: 5M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
64 Lượt xem
chi tiết
 
574.00000VNĐ
Size: D220xH88mm
Màu ánh sáng: 4000K
74 Lượt xem
chi tiết
 
364.00000VNĐ
Size: D170xH76mm
Màu ánh sáng: 4000K
85 Lượt xem
chi tiết
 
1.524.20000VNĐ
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
77 Lượt xem
chi tiết
 
827.00000VNĐ
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
74 Lượt xem
chi tiết
 
806.00000VNĐ
Size: D182xH64mm
Màu ánh sáng: 4000K
87 Lượt xem
chi tiết
 
1.504.40000VNĐ
Size: D182x64mm
Màu ánh sáng: 4000K
75 Lượt xem
chi tiết
 
1.216.00000VNĐ
Size: D104xH95mm. Lỗ khoét trần Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
86 Lượt xem
chi tiết
 
1.072.00000VNĐ
Size: 93x65x235mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
82 Lượt xem
chi tiết
 
78800VNĐ
Size: 93x65x215mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
84 Lượt xem
chi tiết
 
554.00000VNĐ
Size: 93x49x195mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
86 Lượt xem
chi tiết
 
490.00000VNĐ
Size: 93x49x155mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
84 Lượt xem
chi tiết
 
1.060.00000VNĐ
Size: D84xH80mm. Lỗ khoét trần Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
84 Lượt xem
chi tiết
 
1.034.00000VNĐ
Size: D84xH80mm. Lỗ khoét trần Ø75mm
Màu ánh sáng: 2700K | 3000K | 4000K
88 Lượt xem
chi tiết
 
994.00000VNĐ
Size: D64xH60mm. Lỗ khoét trần Ø55mm
Màu ánh sáng: 2700K | 3000K | 4000K
79 Lượt xem
chi tiết
 
1.012.00000VNĐ
Size: D195xH89mm. Lỗ khoét trần Ø175mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
97 Lượt xem
chi tiết
 
756.00000VNĐ
Size: D170xH82mm. Lỗ khoét trần Ø150mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
107 Lượt xem
chi tiết
 
604.00000VNĐ
Size: D144xH73mm. Lỗ khoét trần Ø125mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
121 Lượt xem
chi tiết
 
836.00000VNĐ
Size: D225xH63mm. Lỗ khoét trần Ø200mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
89 Lượt xem
chi tiết
 
610.00000VNĐ
Size: D190xH61mm. Lỗ khoét trần Ø150mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
82 Lượt xem
chi tiết
 
548.00000VNĐ
Size: D140xH59mm. Lỗ khoét trần Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
86 Lượt xem
chi tiết
 
426.00000VNĐ
Size: D114xH56mm. Lỗ khoét Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
81 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 416x437x450mm
Màu ánh sáng: 2700K - 6000K
99 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 420x160x367mm
Màu ánh sáng: 4000K
94 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đui E27
Màu ánh sáng: 3000K
87 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đui E27
Màu ánh sáng: 3000K | 6500K
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: A60
Màu ánh sáng: 3000K | 6500K
128 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đui E40
Màu ánh sáng: 3400K
100 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đui E39
Màu ánh sáng: 3400K
106 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600x28.4xH35.7mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
102 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200x28.4xH35.7mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
113 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
144 Lượt xem
chi tiết