Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
GS
Size: D80mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
1.988 Lượt xem   chi tiết
Size: D350xH450mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
231 Lượt xem   chi tiết
Size: Kích thước: 115x115xH120mm. Lỗ khoét: Ø95x95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
698 Lượt xem   chi tiết
Size: 85*125*180mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
146 Lượt xem   chi tiết
Size: 70*90*160mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
144 Lượt xem   chi tiết
Size: 45x75x140mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
134 Lượt xem   chi tiết
Size: D85x135x180mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
384 Lượt xem   chi tiết
Size: D85x125x180mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
418 Lượt xem   chi tiết
Size: D70x90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
426 Lượt xem   chi tiết
Size: D45x75x140mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
394 Lượt xem   chi tiết
Size: 640x240mm
Màu ánh sáng: 6000K
198 Lượt xem   chi tiết
Size: 500x230mm
Màu ánh sáng: 6000K
191 Lượt xem   chi tiết
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 4000K
164 Lượt xem   chi tiết
Size: D74xH17mm
Màu ánh sáng: 3000K
1.187 Lượt xem   chi tiết