Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
GS
Size: 85x125x180mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
1.221 Lượt xem   chi tiết
Size: 70x90x160mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
1.320 Lượt xem   chi tiết
Size: 45x75x140mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
1.212 Lượt xem   chi tiết