Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn LED Panel
 
Sắp xếp: 
1.500.00000VNĐ
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
114 Lượt xem
chi tiết
 
1.700.00000VNĐ
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
111 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
425 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
259 Lượt xem
chi tiết
 
1.230.00000VNĐ
Size: 600x600xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
117 Lượt xem
chi tiết
 
1.230.00000VNĐ
Size: 300x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
111 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH34mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
300 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
321 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x1200xH30
Màu ánh sáng: 6500K
3.504 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
5.183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH30mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
4.821 Lượt xem
chi tiết