X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...

Hotline:0972 400 358
Size: L1233x125x42mm
Màu ánh sáng: 6500K
3.603 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ245xH470mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 276x155x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1266x80x80mm
Màu ánh sáng: 6500K
81 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1266xW100xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.056 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 685x480x115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
534 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 301x280x55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH30mm
Màu ánh sáng: 6500K
3.688 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 315x357xH21mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
230 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.725 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D415xH270mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.065 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D75mm
Màu ánh sáng: 3000K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94x94mm
Màu ánh sáng: 2700K
8.876 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x45x60mm
Màu ánh sáng: 3000K
463 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D175xH250mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
81 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH80mm. (Ø37mm)
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
98 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 150x150xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K
85 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250x95mm
Màu ánh sáng: 3000K
85 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145xH800mm
Màu ánh sáng: 3000K
354 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 30W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
3.296 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
1.884 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm/1m2
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
652 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x300xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.004 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH70mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.083 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW175xH68mm
Màu ánh sáng: Inox
3.804 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW175xH68mm
Màu ánh sáng: 6500K
3.196 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 950x350x80 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.821 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 640x240mm
Màu ánh sáng: 6000K
75 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 631x267mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
176 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 272x35x150mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW52xH98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
16.952 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW280xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.072 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105xH113mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
91 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH93mm. Lỗ khoét: Ø76mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
100 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500x230mm
Màu ánh sáng: 6000K
78 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP67
Màu ánh sáng: Trắng
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP67
Màu ánh sáng: Trắng
4.015 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng: Đen
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng: Đen
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng: Đen
80 Lượt xem
chi tiết