X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...

Hotline:0972 400 358
Size: L1200xW70/100/150/200/300
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
138 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ390*H190
Màu ánh sáng: 6500K
100 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ330*H170
Màu ánh sáng: 6500K
91 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đầu cần 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
153 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đường kính cần đèn : 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø375x285x278/342/415
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
202 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
123 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm/60cm/90cm/120cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
155 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
159 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50*50*H600mm
Màu ánh sáng:
275 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L3mxW19.3mmxH13mm
Màu ánh sáng:
1.162 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L3mxW23.5mmxH9.8mm
Màu ánh sáng:
205 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W17mm. H7mm.
Màu ánh sáng:
1.435 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L3mxW30.5mmxH10mm.
Màu ánh sáng:
1.142 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L3mxW24.6mmxH7mm.
Màu ánh sáng:
1.261 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L3mxW16mmxH16mm
Màu ánh sáng: Nhôm
1.922 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*120*H70mm. Lỗ khoét: 90*90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.404 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*230*H70mm. Lỗ khoét: 100*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.112 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W100*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
634 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85x125x180mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
932 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 70x90x160mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
932 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 45x75x140mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
899 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 108*108*H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
242 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D75
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/GREEN
193 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/GREEN
186 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*W150*H400mm
Màu ánh sáng: 3000K/GREEN
207 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D80xH61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.975 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80*80*H61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.226 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 95x95xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
189 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x45x70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
192 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 2200K/3000K/4000K/6000K/DMX512 RGB
584 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 87*87mm. 87*166mm. 87*236mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.781 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 92x260mm. Lỗ khoét: 75x240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.442 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.631 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 92x92mm. Lỗ khoét: 75x75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.495 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф 95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
290 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.656 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.883 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.493 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.557 Lượt xem
chi tiết