Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
VO Lighting
Size: D115xH50mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.120 Lượt xem   chi tiết
Size: D140xH50mm. Lỗ khoét: Ø115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
2.095 Lượt xem   chi tiết
Size: 1200x600xH70mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.294 Lượt xem   chi tiết
Size: L1266xW170xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.440 Lượt xem   chi tiết
Size: L1266xW100xH75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.609 Lượt xem   chi tiết
Size: L10000xW14.5xH7.5mm
Màu ánh sáng: 3 màu | 5 chế độ
253 Lượt xem   chi tiết
Size: D45xH83mm
Màu ánh sáng: 3000K | 6500K
2.508 Lượt xem   chi tiết
Size: D55xH99mm
Màu ánh sáng: 3000K | 6500K
88 Lượt xem   chi tiết
Size: L1200xD28mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.001 Lượt xem   chi tiết
Size: 300x1200xH70mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.616 Lượt xem   chi tiết
Size: 600x600xH70mm
Màu ánh sáng:
2.796 Lượt xem   chi tiết
Size: 1200x600xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.191 Lượt xem   chi tiết
Size: 1200x300xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.506 Lượt xem   chi tiết
Size: 600x600xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.629 Lượt xem   chi tiết
Size: L1230x100x45mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
233 Lượt xem   chi tiết
Size: L1230xW175xH68mm
Màu ánh sáng: 6500K
3.804 Lượt xem   chi tiết
Size: L1230xW100xH45mm
Màu ánh sáng: Inox
241 Lượt xem   chi tiết
Size: L1230xW175xH68mm
Màu ánh sáng: Inox
4.756 Lượt xem   chi tiết
Size: L1238xW110xH45mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.395 Lượt xem   chi tiết
Size: L1238xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.147 Lượt xem   chi tiết
Size: L1233xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
240 Lượt xem   chi tiết
Size: L1233x125x42mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
4.131 Lượt xem   chi tiết
Size: L1266xW70xH75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.445 Lượt xem   chi tiết
Size: L658x100x75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
221 Lượt xem   chi tiết
    
1  2  3 
    
Trang 1/3