Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn LED Âm Trần
 
Sắp xếp: 
Size: Ø80 - 200mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
67 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L175*W95*H60mm. Lỗ khoét: ØL162*W80mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
70 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L175*W95*H50mm. Lỗ khoét: ØL162*W80mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
74 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L95*W95*H50mm. Lỗ khoét: ØL80xW80mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
76 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L95*W95*H50mm. Lỗ khoét: ØL80xW80mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
75 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L155xW90xH85mm. Lỗ khoét: ØL145xW80mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
68 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L240*W130*H125mm. Lỗ khoét: ØL230*W115mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
67 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L185*W100*H100mm. Lỗ khoét: ØL175*W90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
68 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH123mm. Lỗ khoét: Ø115mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
69 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100xH100mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
69 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH92mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
81 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH60mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
68 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH50mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
75 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D84xH80mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
76 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D133xH95mm. Lỗ khoét: Ø115mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
65 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH85mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
66 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH80mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
64 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105xH45mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
72 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D83xH45mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
69 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D83xH70mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
70 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D60xH88mm. Lỗ khoét: Ø55mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
75 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH73mm. Lỗ khoét: Ø45mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
69 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D40xH70mm. Lỗ khoét: Ø35mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
68 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH50mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
73 Lượt xem
chi tiết
 
    
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
    
Trang 1/14