Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn Tuýp LED
 
Sắp xếp: 
Size: L1200xØ22mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
73 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L300xW21xH32mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
4.895 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW21xH32mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
5.254 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L900xW21xH32mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
5.551 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW21xH32mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
4.728 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600x28.4xH35.7mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
386 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200x28.4xH35.7mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
315 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
356 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xD28mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.428 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW58xH28mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
618 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW58xH28mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
511 Lượt xem
chi tiết