Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
280.00000VNĐ
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3 Chế độ màu
51 Lượt xem
chi tiết
 
280.00000VNĐ
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3 Chế độ màu
51 Lượt xem
chi tiết
 
550.00000VNĐ
Size: D180xH52mm. Lỗ khoét: Ø160mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
51 Lượt xem
chi tiết
 
280.00000VNĐ
Size: D140xH32mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
52 Lượt xem
chi tiết
 
210.00000VNĐ
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
53 Lượt xem
chi tiết
 
160.00000VNĐ
Size: D92xH32mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
52 Lượt xem
chi tiết
 
700.00000VNĐ
Size: D84xH57mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
56 Lượt xem
chi tiết
 
590.00000VNĐ
Size: D61xH63mm. Lỗ khoét: Ø55mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
70 Lượt xem
chi tiết
 
700.00000VNĐ
Size: D84xH75mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
57 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH55mm.
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
191 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D115xH50mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.120 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH50mm. Lỗ khoét: Ø115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
2.095 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
314 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D133xH45mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160xH58mm. Lỗ khoét: Ø145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
126 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138xH68mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
190 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
7.057 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH50mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
194 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D138xH68mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
174 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
130 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109xH60mm. Lỗ khoét: Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
165 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH50mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
5.791 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH67mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
174 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH67mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D71xH55mm. Lỗ khoét: Ø60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
168 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH95mm. Lỗ khoét: Ø145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
148 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145xH85mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
170 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120xH65mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
126 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xH55mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.444 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
135 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
116 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92xH32mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
180 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68xH27. Lỗ khoét: 55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.592 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 3W
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
128 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 3W
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
140 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 3W
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.138 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
6.581 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112x280mm. Lỗ khoét: Ø95x270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
108 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112x210mm. Lỗ khoét: Ø95x200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
108 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112x112mm. Lỗ khoét: 95x95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.770 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 92x260mm. 75x240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
111 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 92x175mm. Lỗ khoét: 75x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
112 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 92x92mm. Lỗ khoét: 75x75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.238 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.618 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.170 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105mm. Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
129 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
1.126 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 12W - 15W - 20W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
156 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 12W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 14W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
144 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 10W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
227 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 12W
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6000K)
152 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 9W
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
2.559 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 6W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.882 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 9W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
153 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 20W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
170 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 170x170xH30mm. Lỗ khoét 160x160mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
85 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L120xW120xH30mmm. Lỗ khoét: 110x110mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
91 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L220xW69xH45mm
Màu ánh sáng: 3000K
77 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L220xW72.5xH32mm
Màu ánh sáng: 3000K
92 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH163mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1M - 2M - 3M
Màu ánh sáng: Đen
183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D75xH130mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
290 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D42xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
147 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L540xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
74 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L270xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L137xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
281 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L270xW35xH145mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
329 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L137xW35xH145mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
267 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L270xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L137xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
294 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x600xH70mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.292 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW50xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.528 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D70x175mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
130 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500x210xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
3.611 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 860x330xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
6.031 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1266xW170xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.439 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1266xW100xH75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.609 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90xW210xH400mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
1.064 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 525x320x190mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
3.545 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH130mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
151 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH34mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
249 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D340xH115mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
1.431 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D290xH115mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
1.947 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L10000xW14.5xH7.5mm
Màu ánh sáng: 3 màu | 5 chế độ
252 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH70mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
133 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105xH107mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
131 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D45xH83mm
Màu ánh sáng: 3000K | 6500K
2.507 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH99mm
Màu ánh sáng: 3000K | 6500K
87 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600x570x3000mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
136 Lượt xem
chi tiết