Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: L1233x125x42mm
Màu ánh sáng: 6500K
3.602 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ245xH470mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 276x155x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1266x80x80mm
Màu ánh sáng: 6500K
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1266xW100xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.055 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 685x480x115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
533 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 301x280x55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH30mm
Màu ánh sáng: 6500K
3.687 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 315x357xH21mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
229 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.721 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D415xH270mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.065 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D75mm
Màu ánh sáng: 3000K
83 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 94x94mm
Màu ánh sáng: 2700K
8.875 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x45x60mm
Màu ánh sáng: 3000K
461 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D175xH250mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH80mm. (Ø37mm)
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
97 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 150x150xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250x95mm
Màu ánh sáng: 3000K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145xH800mm
Màu ánh sáng: 3000K
353 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 30W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
3.295 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
1.883 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm/1m2
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
652 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x300xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.003 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH70mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.082 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW175xH68mm
Màu ánh sáng: Inox
3.803 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW175xH68mm
Màu ánh sáng: 6500K
3.195 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 950x350x80 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.821 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 640x240mm
Màu ánh sáng: 6000K
74 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 631x267mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
175 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 272x35x150mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
83 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW52xH98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
16.951 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW280xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.072 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105xH113mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
90 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85xH93mm. Lỗ khoét: Ø76mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
100 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500x230mm
Màu ánh sáng: 6000K
77 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP67
Màu ánh sáng: Trắng
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP67
Màu ánh sáng: Trắng
4.015 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng: Đen
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng: Đen
78 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng: Đen
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng: Đen
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng: Đen
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng: Đen
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng: Đen
70 Lượt xem
chi tiết
 
Size: IP65
Màu ánh sáng: Đen
3.040 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L860xW330xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
5.367 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L720xW280xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
234 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 620x260x80mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
3.834 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1100x410x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
70 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 950x350x95mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
70 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 720x285x80
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
69 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500x200x75mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
3.006 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230x100x45mm
Màu ánh sáng: 6500K
72 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW100xH45mm
Màu ánh sáng: Inox
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x600xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.826 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.149 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH70mm
Màu ánh sáng:
2.288 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x600xH70mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.823 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH45mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.937 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1238xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.763 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1233xW90xH40mm
Màu ánh sáng:
77 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L658xW70xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
72 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L658x100x75mm
Màu ánh sáng: 6500K
77 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1266xW70xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.937 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW35xH25mm
Màu ánh sáng: 6500K
106 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW79xH35mm
Màu ánh sáng: 6500K
82 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200x75x25mm
Màu ánh sáng: 6500K
544 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 6500K
82 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
2.164 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
81 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
67 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
68 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH30mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
71 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
799 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.414 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 6500K
70 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH30mm
Màu ánh sáng:
70 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
70 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
70 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x1200xH30
Màu ánh sáng: 6500K
2.773 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
68 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
186 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 631x567mm
Màu ánh sáng: 6500K
66 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 631x357mm
Màu ánh sáng: 6500K
67 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 631x267mm
Màu ánh sáng: 6500K
67 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 315x357mm
Màu ánh sáng: 6500K
179 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 631x567mm
Màu ánh sáng: 6500K
67 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 631x357mm
Màu ánh sáng: 6500K
67 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 631x267mm
Màu ánh sáng: 6500K
67 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 315x357mm
Màu ánh sáng: 6500K
177 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 247x237x47mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
76 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 201x193x46mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.759 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 560x450x120mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
525 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 460x460x120mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
683 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 435x395x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
585 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 425x320x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
533 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 340x45x240mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
205 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 290x45x220mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
206 Lượt xem
chi tiết