Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
Size: D300mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
73 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D230
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
73 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW50xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.449 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW20xH70mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
88 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600/D900xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
34 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
1.400 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
298 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 200x115mm
Màu ánh sáng: 3000K
94 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 180x115mm
Màu ánh sáng: 3000K
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 150x105mm
Màu ánh sáng: 3000K
95 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 139x95mm
Màu ánh sáng: 3000K
3.764 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 150x130mm
Màu ánh sáng: 3000K
184 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 148x87mm
Màu ánh sáng: 3000K
6.543 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 150x105mm
Màu ánh sáng: 3000K
193 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 130x90mm
Màu ánh sáng: 3000K
203 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100x90mm
Màu ánh sáng: 3000K
223 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 175x250mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
751 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x230mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
744 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x230mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
755 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120x200mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
91 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 82x120mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
3.138 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH75mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
99 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
99 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
104 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH85mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
745 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D61xH200mm
Màu ánh sáng: 3000K
188 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D58xH183mm
Màu ánh sáng: 3000K
488 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D48
Màu ánh sáng: 3000K/GREEN
501 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D75xH130mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
111 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D42xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
106 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L540xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
109 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L270xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
105 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L137xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
110 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L270xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
109 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L137xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
105 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L270xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
107 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L137xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
105 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85x135x180mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
103 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85x125x180
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
110 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 70x90x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
107 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 45x75x140mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
107 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
550 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH50mm. Ø115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.554 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D115xH50mm. Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.551 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1266xՓ125mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.724 Lượt xem
chi tiết
 
Size: E27
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.331 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.531 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.234 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D380xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
734 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D380xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.282 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1100xW350xH80 mm. Ø60mm
Màu ánh sáng: 5000K
2.674 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L950xW350xH80 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.527 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L860xW330xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
5.048 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L720xW280xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
142 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L620xW260xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
3.525 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW200xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
131 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D190xH155mm. Ø175mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
2.688 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D123xH115mm. Ø105mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.476 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH90mm. Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.784 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D88xH83mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.412 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 631x267xH21mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
85 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 315x357xH21mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
138 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 685x480x115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
419 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 560x450x120mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
416 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 460x460x120mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
471 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 435x395x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
415 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 425x320x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
421 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 340x45x240mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
136 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 290x45x220mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
132 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255x38x195mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
139 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 175x38x130mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
130 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 132x34x102mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.747 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH40mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
103 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.406 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH30mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
3.225 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
619 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D375xH510mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.402 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D375xH510mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.469 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D375xH450mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.424 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D375xH450mm
Màu ánh sáng: 6500K
327 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D375xH450mm
Màu ánh sáng: 6500K
426 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D505xH315mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.320 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D415xH280mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.228 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D415xH270mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.884 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
1.173 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m2
Màu ánh sáng: 6500K
409 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 6500K
1.851 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm/1m2
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
461 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.722 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1266xW70xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.612 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1233mm
Màu ánh sáng: 6500K
3.338 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.906 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x300xH75mm
Màu ánh sáng:
1.772 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.570 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.566 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x300xH75mm
Màu ánh sáng:
1.813 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.906 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200mm
Màu ánh sáng:
2.895 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200mm
Màu ánh sáng:
3.228 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW52xH98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
16.385 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 560x560xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
251 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.349 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.415 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.321 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.788 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW200xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW150xH40mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
966 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW100xH40mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
463 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW70xH40mm
Màu ánh sáng: 4000K/6000K
9.318 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H10mm. Ø105-281mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
944 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L225xW225xH30mm. Ø210x210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
120 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L170xW170xH30mm. Ø160x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
118 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L120xW120xH30. Ø110x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
5.267 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW178xH46mm
Màu ánh sáng: 2800K/4000K/6000K
2.397 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L900xW178xH46mm
Màu ánh sáng: 2800K/4000K/6000K
2.142 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L600xW178xH46mm
Màu ánh sáng: 2800K/4000K/6000K
1.292 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D115xH40. Ø90mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6000K)
495 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D119-178mm. Ø90-160mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.439 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35-50mm. Ø30-45mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
680 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D102x102/102x180/102x250mm. Ø87x87/87x166/87x236mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
2.401 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x75. 92x175. 92x260mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.257 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 95x95. 95x200. 95x270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.975 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
661 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85/105mm. Ø75/95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.351 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.683 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
5.171 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68/92/100mm. Ø55/75/90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.982 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109/120mm. Ø95/120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
4.865 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109/120mm. Ø95/120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
5.952 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 5W/7W. Lỗ khoét: Ø60/75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
3.613 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 9W/12W/18W. Lỗ khoét: Ø75/105mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
394 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: Ø75/90/120/145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.960 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D115*H60mm. Lỗ khoét: Ф95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
329 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105135mm. Lỗ khoét: Ø90-120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
285 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D92/D120/140/180mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.341 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120/140mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
2.066 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000/L300*W90*H90mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/RGB
2.493 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D145*H2500/3000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
191 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180x180x3000/3500/4000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
193 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140/D160xH3000/H3500/H4000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
189 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 520x534x3000/5000mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
219 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 140xH600/H800mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
968 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 160x54xH400/H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.000 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D106xH400/H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.248 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 108x108xH600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
538 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90x90xH600mm
Màu ánh sáng:
786 Lượt xem
chi tiết