Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
SẢN PHẨM BÁN CHẠY
 
934.00000VNĐ
Size: 1200mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
141 Lượt xem
chi tiết
 
1.201.00000VNĐ
Size: 1500mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
140 Lượt xem
chi tiết
 
1.486.00000VNĐ
Size: L1200 x W70 x H71mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
152 Lượt xem
chi tiết
 
1.942.00000VNĐ
Size: L1500 x W70 x H71mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
136 Lượt xem
chi tiết
 
950.00000VNĐ
Size: L215xW60xH29mm
Màu ánh sáng: Đen
140 Lượt xem
chi tiết
 
750.00000VNĐ
Size: L175xW60xH29mm
Màu ánh sáng: Đen
150 Lượt xem
chi tiết
 
550.00000VNĐ
Size: L140xW60xH29mm
Màu ánh sáng: Đen
147 Lượt xem
chi tiết
 
140.00000VNĐ
Size: 10M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
161 Lượt xem
chi tiết
 
94.00000VNĐ
Size: 10M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
167 Lượt xem
chi tiết
 
130.00000VNĐ
Size: 5M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
145 Lượt xem
chi tiết
 
170.00000VNĐ
Size: 5M/Quận
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
145 Lượt xem
chi tiết
 
574.00000VNĐ
Size: D220xH88mm
Màu ánh sáng: 4000K
170 Lượt xem
chi tiết
 
364.00000VNĐ
Size: D170xH76mm
Màu ánh sáng: 4000K
159 Lượt xem
chi tiết
 
1.524.20000VNĐ
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
180 Lượt xem
chi tiết
 
827.00000VNĐ
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
176 Lượt xem
chi tiết
 
806.00000VNĐ
Size: D182xH64mm
Màu ánh sáng: 4000K
202 Lượt xem
chi tiết
 
1.504.40000VNĐ
Size: D182x64mm
Màu ánh sáng: 4000K
173 Lượt xem
chi tiết
 
1.216.00000VNĐ
Size: D104xH95mm. Lỗ khoét trần Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
173 Lượt xem
chi tiết
 
1.072.00000VNĐ
Size: 93x65x235mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
193 Lượt xem
chi tiết
 
78800VNĐ
Size: 93x65x215mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
178 Lượt xem
chi tiết
 
554.00000VNĐ
Size: 93x49x195mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
182 Lượt xem
chi tiết