Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
DCC
Size: D140xH50mm. Ø115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.375 Lượt xem   chi tiết
Size: D400xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.410 Lượt xem   chi tiết
Size: D400xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.081 Lượt xem   chi tiết
Size: D380xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
572 Lượt xem   chi tiết
Size: D380xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.102 Lượt xem   chi tiết
Size: L1100xW350xH80 mm. Ø60mm
Màu ánh sáng: 5000K
2.450 Lượt xem   chi tiết
Size: L950xW350xH80 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.308 Lượt xem   chi tiết
Size: L860xW330xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
4.784 Lượt xem   chi tiết
Size: L720xW280xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
83 Lượt xem   chi tiết
Size: L620xW260xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
3.295 Lượt xem   chi tiết
Size:
Màu ánh sáng:
27 Lượt xem   chi tiết
Size: L1200xW50xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.209 Lượt xem   chi tiết
Size: L1200xW200xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
93 Lượt xem   chi tiết
Size: L1200xW300xH55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
80 Lượt xem   chi tiết
Size: D190xH155mm. Ø175mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
2.511 Lượt xem   chi tiết
Size: D123xH115mm. Ø105mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.178 Lượt xem   chi tiết
Size: D110xH90mm. Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.596 Lượt xem   chi tiết
Size: D88xH83mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.166 Lượt xem   chi tiết
Size: L315-631mm
Màu ánh sáng: 6500K
34 Lượt xem   chi tiết
Size: 631x567xH21mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
24 Lượt xem   chi tiết
Size: 631x357xH21mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
22 Lượt xem   chi tiết
Size: 631x267xH21mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
29 Lượt xem   chi tiết
Size: 315x357xH21mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
82 Lượt xem   chi tiết
Size: 685x480x115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
337 Lượt xem   chi tiết
    
1  2  3  4 
    
Trang 1/4