Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
DCC
Size: L1200xØ22mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
73 Lượt xem   chi tiết
Size: L1000xW75xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
71 Lượt xem   chi tiết
Size: 230x280x270mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
73 Lượt xem   chi tiết
Size: L210xW45xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
69 Lượt xem   chi tiết
Size: L700xW650xH520mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
79 Lượt xem   chi tiết
Size: L298xW108xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
83 Lượt xem   chi tiết
Size: L3000xW50xH35mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
76 Lượt xem   chi tiết
Size: D505xH315mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
71 Lượt xem   chi tiết
Size: L185xW45xH50mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
78 Lượt xem   chi tiết
Size: D175xH115mm. Lỗ khoét: Ø150mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
71 Lượt xem   chi tiết
Size: 493*211mm
Màu ánh sáng: 6500K
179 Lượt xem   chi tiết
Size: L335xW420xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
89 Lượt xem   chi tiết
Size: L150xW60xH100mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
6.211 Lượt xem   chi tiết
Size: D140xL165xH250mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
73 Lượt xem   chi tiết
Size: D300xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K | RGB
326 Lượt xem   chi tiết
Size: D150xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
81 Lượt xem   chi tiết
Size: D700xH460mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
64 Lượt xem   chi tiết
Size: 215x175xH100mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem   chi tiết
Size: 195x155xH95mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem   chi tiết
Size: 225x150xH80mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem   chi tiết
Size: 197x135xH75mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem   chi tiết
Size: 197x125xH75mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem   chi tiết
Size: 197x120xH65mm
Màu ánh sáng:
52 Lượt xem   chi tiết
Size: 197x120xH65mm
Màu ánh sáng:
53 Lượt xem   chi tiết
    
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    
Trang 1/23