Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Philips
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
376 Lượt xem   chi tiết
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
578 Lượt xem   chi tiết
Size: D170xH76mm
Màu ánh sáng: 4000K
472 Lượt xem   chi tiết
Size: D220xH88mm
Màu ánh sáng: 4000K
336 Lượt xem   chi tiết
Size: D377xH68mm
Màu ánh sáng: 6500K
310 Lượt xem   chi tiết
Size: D287xH65mm
Màu ánh sáng: 6500K
306 Lượt xem   chi tiết
Size: D390xH140mm
Màu ánh sáng: 6500K
262 Lượt xem   chi tiết
Size: D250xH140mm
Màu ánh sáng: 2700K | 6500K
335 Lượt xem   chi tiết
Size: D80xH45mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
348 Lượt xem   chi tiết
Size: D100xH45mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
257 Lượt xem   chi tiết
Size: D182x64mm
Màu ánh sáng: 4000K
372 Lượt xem   chi tiết
Size: D182xH64mm
Màu ánh sáng: 4000K
485 Lượt xem   chi tiết
501.00000VNĐ
Size: D49x155mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
271 Lượt xem   chi tiết
581.00000VNĐ
Size: D49x195mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
214 Lượt xem   chi tiết
834.00000VNĐ
Size: D65x235mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
262 Lượt xem   chi tiết
490.00000VNĐ
Size: 93x49x155mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
564 Lượt xem   chi tiết
554.00000VNĐ
Size: 93x49x195mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
356 Lượt xem   chi tiết
78800VNĐ
Size: 93x65x215mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
342 Lượt xem   chi tiết
1.072.00000VNĐ
Size: 93x65x235mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
371 Lượt xem   chi tiết
Size: Ø80 - 200mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
67 Lượt xem   chi tiết
253.00000VNĐ
Size: D115xH40mm. Lỗ khoét trần Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
321 Lượt xem   chi tiết
326.00000VNĐ
Size: D150xH42mm. Lỗ khoét trần Ø125mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
277 Lượt xem   chi tiết
410.00000VNĐ
Size: D175xH45mm. Lỗ khoét trần Ø150mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
318 Lượt xem   chi tiết
504.00000VNĐ
Size: D200xH45mm. Lỗ khoét trần Ø175mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
280 Lượt xem   chi tiết
    
1  2  3 
    
Trang 1/3