Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
ELV
280.00000VNĐ
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3 Chế độ màu
51 Lượt xem   chi tiết
280.00000VNĐ
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3 Chế độ màu
51 Lượt xem   chi tiết
550.00000VNĐ
Size: D180xH52mm. Lỗ khoét: Ø160mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
51 Lượt xem   chi tiết
280.00000VNĐ
Size: D140xH32mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
52 Lượt xem   chi tiết
210.00000VNĐ
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
53 Lượt xem   chi tiết
160.00000VNĐ
Size: D92xH32mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
52 Lượt xem   chi tiết
700.00000VNĐ
Size: D84xH57mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
56 Lượt xem   chi tiết
590.00000VNĐ
Size: D61xH63mm. Lỗ khoét: Ø55mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
70 Lượt xem   chi tiết
700.00000VNĐ
Size: D84xH75mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
57 Lượt xem   chi tiết
Size: D50xH55mm.
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
191 Lượt xem   chi tiết
Size: D50xH55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
197 Lượt xem   chi tiết
Size: D55mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
314 Lượt xem   chi tiết
Size: D71xH55mm. Lỗ khoét: Ø60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
168 Lượt xem   chi tiết
Size: D180xH95mm. Lỗ khoét: Ø145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
148 Lượt xem   chi tiết
Size: D145xH85mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
170 Lượt xem   chi tiết
Size: D120xH65mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
126 Lượt xem   chi tiết
Size: D90xH55mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
2.444 Lượt xem   chi tiết
Size: D100xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
135 Lượt xem   chi tiết
Size: D100xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
116 Lượt xem   chi tiết
Size: D92xH32mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
180 Lượt xem   chi tiết
Size: D68xH27. Lỗ khoét: 55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.592 Lượt xem   chi tiết
Size: Công suất: 3W
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
140 Lượt xem   chi tiết
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
6.581 Lượt xem   chi tiết
Size: 112x280mm. Lỗ khoét: Ø95x270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
108 Lượt xem   chi tiết
    
1  2  3  4  5 
    
Trang 1/5