Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
ELV
Size: L225xW225xH30mm. Ø210x210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
73 Lượt xem   chi tiết
Size: L170xW170xH30mm. Ø160x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
68 Lượt xem   chi tiết
Size: L120xW120xH30. Ø110x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.960 Lượt xem   chi tiết
Size: Lỗ khoét: 75x75. 92x175. 92x260mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.941 Lượt xem   chi tiết
Size: Lỗ khoét: 95x95. 95x200. 95x270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.771 Lượt xem   chi tiết
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
522 Lượt xem   chi tiết
Size: D85/105mm. Ø75/95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.049 Lượt xem   chi tiết
Size: D85mm. Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.440 Lượt xem   chi tiết
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
4.824 Lượt xem   chi tiết
Size: D68/92/100mm. Ø55/75/90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.725 Lượt xem   chi tiết
Size: Lỗ khoét: Ø75/90/120/145mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
1.824 Lượt xem   chi tiết
Size: D105135mm. Lỗ khoét: Ø90-120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
199 Lượt xem   chi tiết
Size: D92/D120/140/180mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.138 Lượt xem   chi tiết
Size: D120/140mm
Màu ánh sáng: 3 màu(3000K/4000K/6500K)
1.951 Lượt xem   chi tiết
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.887 Lượt xem   chi tiết
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
5.592 Lượt xem   chi tiết
Size: 55x175mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
5.558 Lượt xem   chi tiết
Size: 1m-1.5m-2m
Màu ánh sáng: Đen/Trắng
353 Lượt xem   chi tiết