Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn ốp trần
 
Sắp xếp: 
Size: 300x300xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
103 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 225x225xH30m
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
104 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 170x170xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
115 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D300xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
102 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D225xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
63 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
4.901 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 30W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
108 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 22W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
103 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 15W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
109 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 8W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.144 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 30W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 22W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
107 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 15W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
108 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 8W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.954 Lượt xem
chi tiết