Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn Ốp Trần
 
Sắp xếp: 
574.00000VNĐ
Size: D220xH88mm
Màu ánh sáng: 4000K
237 Lượt xem
chi tiết
 
364.00000VNĐ
Size: D170xH76mm
Màu ánh sáng: 4000K
218 Lượt xem
chi tiết
 
1.524.20000VNĐ
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
256 Lượt xem
chi tiết
 
827.00000VNĐ
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
246 Lượt xem
chi tiết
 
806.00000VNĐ
Size: D182xH64mm
Màu ánh sáng: 4000K
268 Lượt xem
chi tiết
 
1.504.40000VNĐ
Size: D182x64mm
Màu ánh sáng: 4000K
259 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100xH45mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
205 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D80xH45mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
286 Lượt xem
chi tiết
 
1.112.00000VNĐ
Size: D377xH68mm
Màu ánh sáng: 6500K
266 Lượt xem
chi tiết
 
660.50000VNĐ
Size: D287xH65mm
Màu ánh sáng: 6500K
262 Lượt xem
chi tiết
 
946.00000VNĐ
Size: D390xH140mm
Màu ánh sáng: 6500K
221 Lượt xem
chi tiết
 
408.50000VNĐ
Size: D250xH140mm
Màu ánh sáng: 2700K | 6500K
291 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100x100xH140mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
474 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 170x170xH183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
4.510 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 130x130xH152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
388 Lượt xem
chi tiết
 
750.00000VNĐ
Size: 110x110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
4.457 Lượt xem
chi tiết
 
550.00000VNĐ
Size: 90x90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
460 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170xH183mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
458 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH152mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
457 Lượt xem
chi tiết
 
700.00000VNĐ
Size: D110xH120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
3.889 Lượt xem
chi tiết
 
530.00000VNĐ
Size: D90xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
7.595 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
431 Lượt xem
chi tiết
 
370.00000VNĐ
Size: D90xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
400 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 70xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
489 Lượt xem
chi tiết
 
    
1  2 
    
Trang 1/2