Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Bóng Đèn LED
 
Sắp xếp: 
Size: D50xH55mm.
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
191 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D45xH83mm
Màu ánh sáng: 3000K | 6500K
2.508 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH99mm
Màu ánh sáng: 3000K | 6500K
88 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH54mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
1.485 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH50mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
3.321 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
228 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
4.609 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
194 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50*H54mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
938 Lượt xem
chi tiết