Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn ống bơ
 
Sắp xếp: 
Size: Công suất: 30W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
3.296 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D74xH17mm
Màu ánh sáng: 3000K
937 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 9W/12W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
88 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 18W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 10W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 7W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
81 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 20W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
83 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 12W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
3.247 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 8W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
83 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 30W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 20W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
83 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 12W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
2.805 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 8W
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
5.887 Lượt xem
chi tiết