Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn rọi ray
 
Sắp xếp: 
Size: 85x125x180mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
932 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 70x90x160mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
932 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 45x75x140mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
899 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Đèn hoặc Trắng
759 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 55*175mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.932 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.939 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.318 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m-1.5m-2m
Màu ánh sáng: Đen/Trắng
166 Lượt xem
chi tiết