Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn rọi ray
 
Sắp xếp: 
Size: D79*H225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.887 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D79xH225mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
5.592 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 55x175mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
5.558 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m-1.5m-2m
Màu ánh sáng: Đen/Trắng
353 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85x125x180mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
1.221 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 70x90x160mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
1.320 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 45x75x140mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
1.212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1m/1.5m/2m
Màu ánh sáng: Đèn hoặc Trắng
1.077 Lượt xem
chi tiết