Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn hắt trần
 
Sắp xếp: 
Size: 300*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.083 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 500*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.570 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1000*13*H5mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.353 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.740 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 90cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.760 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.342 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 30cm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.571 Lượt xem
chi tiết