Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn sự cố
 
Sắp xếp: 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
1.140 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.130 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.116 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.139 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
2.373 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D118xH40mm.
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
2.453 Lượt xem
chi tiết