Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn LED nhà xưởng
 
Sắp xếp: 
Size: Փ390*H190
Màu ánh sáng: 6500K
100 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ330*H170
Màu ánh sáng: 6500K
91 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø375x285x278/342/415
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
202 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø400*H145mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
772 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø400*H145mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.090 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø340 *H140.2mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
837 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø280*H132mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
275 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ505*H315mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
951 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H280
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
883 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H270mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.514 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500xH350mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.700 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430xH280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
1.885 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430xH280mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.931 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430xH280mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.966 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350xH240mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.934 Lượt xem
chi tiết