Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn LED nhà xưởng
 
Sắp xếp: 
Size: Ø400*H145mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
592 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø400*H145mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
819 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø340 *H140.2mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
623 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø280*H132mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
119 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ505*H315mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
755 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H280
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
715 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ415*H270mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.327 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D500xH350mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.530 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430xH280mm
Màu ánh sáng: 6500K/3000K
1.698 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430xH280mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.726 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D430xH280mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.767 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350xH240mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.749 Lượt xem
chi tiết