Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn LED nhà xưởng
 
Sắp xếp: 
Size: 640x395x120
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
66 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 640x315x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
63 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 320x475x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
62 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 320x395x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
261 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 320x315x120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D290xH115mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
1.654 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D340xH115mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
1.146 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D400xH360mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
1.907 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D450xH560mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
58 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D440xH490mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
118 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D440xH490mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
1.662 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D350xH450mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
114 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250xH410mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
118 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D415xH270mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.239 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D415xH280mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.612 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D505xH315mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.598 Lượt xem
chi tiết