Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn LED Panel
 
Sắp xếp: 
1.500.00000VNĐ
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
228 Lượt xem
chi tiết
 
1.700.00000VNĐ
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
227 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
618 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
414 Lượt xem
chi tiết
 
1.230.00000VNĐ
Size: 600x600xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
235 Lượt xem
chi tiết
 
1.230.00000VNĐ
Size: 300x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
221 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH34mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
460 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
424 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
522 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH10mm
Màu ánh sáng: 6500K
468 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x1200xH30
Màu ánh sáng: 6500K
4.015 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH30mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
5.684 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH30mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
5.449 Lượt xem
chi tiết