Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn Âm Đất
 
Sắp xếp: 
Size: L1000xW90xH75mm
Màu ánh sáng: 2200K | 3000K | 6500K
3.427 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L500xW90xH75mm
Màu ánh sáng: 2200K | 3000K | 6500K
304 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L300xW90xH75mm
Màu ánh sáng: 2200K | 3000K | 6000K
339 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200xH230mm. Lỗ khoét: Ø195mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K | RGB
123 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160xH210mm. Ø155mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K | RGB
121 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH140mm. Ø125mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K | RGB
123 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250xH100mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
122 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D220xH95mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
8.061 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D200xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
8.526 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D160xH79mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
4.720 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100xH90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
9.816 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D65xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6000K
125 Lượt xem
chi tiết