Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn led âm trần
 
Sắp xếp: 
Size: 120*120*H70mm. Lỗ khoét: 90*90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.404 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*230*H70mm. Lỗ khoét: 100*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.112 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 87*87mm. 87*166mm. 87*236mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.781 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 92x260mm. Lỗ khoét: 75x240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.442 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.631 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 92x92mm. Lỗ khoét: 75x75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.494 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф 95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
290 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.656 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.883 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.493 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.557 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112x280xH72mm. Lỗ khoét: 95x270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
3.769 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112x210xH72mm. Lỗ khoét: 95x200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
4.182 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 112x12mm. Lỗ khoét: 95x95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.367 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 110x110mm. 160x160mm. 210x210mm.
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.418 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D60*H25mm. Lỗ khoét: Ф50mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.437 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D70*H80mm. Lỗ khoét: 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
536 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D45*H53mm. Lỗ khoét: 40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
699 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130*H110mm. Lỗ khoét: Ф115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.741 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105xH85mm. Lỗ khoét: Ф90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*H75mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.749 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170xH155mm. Lỗ khoét: Փ155mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
126 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110*H61mm. Lỗ khoét: 90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
275 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D120mm. Lỗ khoét: Փ90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
186 Lượt xem
chi tiết
 
    
1  2  3 
    
Trang 1/3