Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn led âm trần
 
Sắp xếp: 
Size: D140xH50mm. Ø115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.375 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D115xH50mm. Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.401 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D190xH155mm. Ø175mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
2.511 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D123xH115mm. Ø105mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.178 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH90mm. Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.597 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D88xH83mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H10mm. Ø105-281mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
746 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L225xW225xH30mm. Ø210x210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
73 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L170xW170xH30mm. Ø160x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
68 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L120xW120xH30. Ø110x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.960 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D115xH40. Ø90mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6000K)
397 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D119-178mm. Ø90-160mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.279 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35-50mm. Ø30-45mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
564 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D102x102/102x180/102x250mm. Ø87x87/87x166/87x236mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
2.214 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x75. 92x175. 92x260mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.941 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 95x95. 95x200. 95x270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.771 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
522 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85/105mm. Ø75/95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.049 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.440 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
4.825 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68/92/100mm. Ø55/75/90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.725 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109/120mm. Ø95/120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
4.605 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109/120mm. Ø95/120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
5.672 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Công suất: 5W/7W. Lỗ khoét: Ø60/75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
3.408 Lượt xem
chi tiết
 
    
1  2 
    
Trang 1/2