Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn led âm trần
 
Sắp xếp: 
Size: D55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH50mm. Ø115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.677 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D115xH50mm. Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
1.679 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D190xH155mm. Ø175mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
2.800 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D123xH115mm. Ø105mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.650 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D110xH90mm. Ø95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.917 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D88xH83mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.579 Lượt xem
chi tiết
 
Size: H10mm. Ø105-281mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.017 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L225xW225xH30mm. Ø210x210mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
157 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L170xW170xH30mm. Ø160x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
154 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L120xW120xH30. Ø110x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
5.514 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D115xH40. Ø90mm
Màu ánh sáng: 3 màu (3000K/4000K/6000K)
593 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D119-178mm. Ø90-160mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.553 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D35-50mm. Ø30-45mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
769 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D102x102/102x180/102x250mm. Ø87x87/87x166/87x236mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
2.601 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x75. 92x175. 92x260mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.469 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 95x95. 95x200. 95x270mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.160 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
754 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85/105mm. Ø75/95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.552 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.897 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D85mm. Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K
5.466 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D68/92/100mm. Ø55/75/90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.115 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109/120mm. Ø95/120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
5.065 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D109/120mm. Ø95/120mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6400K
6.163 Lượt xem
chi tiết
 
    
1  2 
    
Trang 1/2