Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn led dây
 
Sắp xếp: 
Size: L10000xW14.5xH7.5mm
Màu ánh sáng: 3 màu | 5 chế độ
141 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L10000xW14.5xH7.5mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
4.135 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10m/Quận
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
2.436 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 10m/Quận
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
4.237 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
1.115 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
1.712 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 5m/quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
1.403 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L50000x14xH7.5mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
127 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 100m/Quận
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.852 Lượt xem
chi tiết