Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn pha LED
 
Sắp xếp: 
Size: 685x480x115mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
337 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 560x450x120mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
325 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 460x460x120mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
349 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 435x395x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
331 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 425x320x110mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
324 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 340x45x240mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 290x45x220mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255x38x195mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
83 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 175x38x130mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 132x34x102mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.511 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 420x320x83mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
2.428 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 255.8x243x156.8mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
3.063 Lượt xem
chi tiết