Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn âm nước
 
Sắp xếp: 
Size: D180*H80mm
Màu ánh sáng: RGB(Đổi màu)
508 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 175x250mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
481 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145*230mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
493 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145*230mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
452 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 82*120mm
Màu ánh sáng: 3000K/RGB
2.659 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D180xH111mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
1.304 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D150xH103mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
1.373 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D130xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K(Sáng vàng)
2.202 Lượt xem
chi tiết