Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn thả trần
 
Sắp xếp: 
Size: L1200*W100*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
383 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600/900*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
337 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
448 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
352 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.304 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
407 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H55mm
Màu ánh sáng: 6500K
619 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H55mm
Màu ánh sáng: 6500K
320 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W150*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
283 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W70*H40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
4.877 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H90
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
481 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1180*W20*H70mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
7.922 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: L1200*W52*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
9.455 Lượt xem
chi tiết