Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn thả trần
 
Sắp xếp: 
Size: L1200xW50xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.627 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW20xH70mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
142 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600/D900xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
86 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW200xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
203 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
172 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW52xH98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
16.722 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 560x560xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
319 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.513 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.576 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.488 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.937 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW200xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.257 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW150xH40mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.092 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW100xH40mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
534 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW70xH40mm
Màu ánh sáng: 4000K/6000K
9.564 Lượt xem
chi tiết