Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn Thả Văn Phòng
 
Sắp xếp: 
2.300.00000VNĐ
Size: L1200xW55xH74mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
123 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW50xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.770 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW55xH74mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
595 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 560x560xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
727 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
2.422 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
422 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
437 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.551 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
2.349 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
356 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
511 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW280xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
2.878 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW190xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
1.974 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW143xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
1.789 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW93xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
961 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW65xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6000K
11.056 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW52xH98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
17.877 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200x200xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
518 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW20xH70mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
498 Lượt xem
chi tiết