Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn thả trần
 
Sắp xếp: 
Size: L1200xW50xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.209 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW200xH55mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
80 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW52xH98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
15.953 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 560x560xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.119 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.147 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.118 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW300xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.545 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW200xH40mm
Màu ánh sáng: 6500K
937 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW150xH40mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
804 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW100xH40mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
353 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW70xH40mm
Màu ánh sáng: 4000K/6000K
8.984 Lượt xem
chi tiết