Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn thả trần
 
Sắp xếp: 
Size: L1200xW70/100/150/200/300
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
138 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W100*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
634 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
690 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600/900*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
644 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
746 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
685 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.724 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
713 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H55mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.039 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H55mm
Màu ánh sáng: 6500K
613 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W150*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
518 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W70*H40mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
5.588 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W60*H90
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
807 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1180*W20*H70mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
8.404 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: L1200*W52*H98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
13.592 Lượt xem
chi tiết