Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn thả văn phòng
 
Sắp xếp: 
Size: L1200xW52xH98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
16.951 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW280xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.072 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.740 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
83 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.678 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
132 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.633 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
78 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
145 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 560x560xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
376 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW55xH74mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
232 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200x200xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
264 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW50xH70mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.809 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW20xH70mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW190xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.385 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW143xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
1.195 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW93xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
594 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW65xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K/6000K
9.757 Lượt xem
chi tiết