Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn Thả Văn Phòng
 
Sắp xếp: 
Size: L1200xW50xH70mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.528 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW55xH74mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
490 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 560x560xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
601 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
2.211 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
325 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
311 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.267 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
2.117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
250 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH60mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
399 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW280xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
2.655 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW190xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
1.784 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW143xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6500K
1.599 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW93xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
848 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW65xH38mm
Màu ánh sáng: 4000K | 6000K
10.580 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW52xH98mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
17.613 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200x200xH65mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
426 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200xW20xH70mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
412 Lượt xem
chi tiết