Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
SCT LIGHTING Đèn ỐP Trần - Đèn ốp trần Philips
Sắp xếp: 
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
396 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 133x223x68mm
Màu ánh sáng: 4000K
614 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D170xH76mm
Màu ánh sáng: 4000K
493 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D220xH88mm
Màu ánh sáng: 4000K
353 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D377xH68mm
Màu ánh sáng: 6500K
328 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D287xH65mm
Màu ánh sáng: 6500K
322 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D390xH140mm
Màu ánh sáng: 6500K
278 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D250xH140mm
Màu ánh sáng: 2700K | 6500K
352 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D80xH45mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
368 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D100xH45mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
293 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D182x64mm
Màu ánh sáng: 4000K
435 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D182xH64mm
Màu ánh sáng: 4000K
501 Lượt xem
chi tiết