Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
ĐÈN TRONG NHÀ
 
Sắp xếp: 
280.00000VNĐ
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3 Chế độ màu
51 Lượt xem
chi tiết
 
280.00000VNĐ
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3 Chế độ màu
51 Lượt xem
chi tiết
 
550.00000VNĐ
Size: D180xH52mm. Lỗ khoét: Ø160mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
51 Lượt xem
chi tiết
 
280.00000VNĐ
Size: D140xH32mm. Lỗ khoét: Ø120mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
52 Lượt xem
chi tiết
 
210.00000VNĐ
Size: D120xH32mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
53 Lượt xem
chi tiết
 
160.00000VNĐ
Size: D92xH32mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
52 Lượt xem
chi tiết
 
700.00000VNĐ
Size: D84xH57mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
56 Lượt xem
chi tiết
 
590.00000VNĐ
Size: D61xH63mm. Lỗ khoét: Ø55mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
70 Lượt xem
chi tiết
 
700.00000VNĐ
Size: D84xH75mm. Lỗ khoét: Ø75mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
57 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH55mm.
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
191 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D50xH55mm
Màu ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D115xH50mm. Lỗ khoét: Ø90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.120 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D140xH50mm. Lỗ khoét: Ø115mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/5000K
2.095 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D55xH163mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1M - 2M - 3M
Màu ánh sáng: Đen
183 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D75xH130mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
290 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D42xH110mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
147 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L540xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
74 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L270xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L137xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
281 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L270xW35xH145mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
329 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L137xW35xH145mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
268 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L270xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
289 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L137xW35xH58mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K
294 Lượt xem
chi tiết
 
    
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
    
Trang 1/10