Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn LED Công Nghiệp
 
Sắp xếp: 
Size: Փ390*H190
Màu ánh sáng: 6500K
170 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ330*H170
Màu ánh sáng: 6500K
166 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đầu cần 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
253 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đường kính cần đèn : 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
249 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø375x285x278/342/415
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
270 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
214 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
2.636 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
2.560 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.542 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x300xH75mm
Màu ánh sáng:
1.474 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.310 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.258 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x300xH75mm
Màu ánh sáng:
1.476 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.537 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.271 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.436 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1300*210*65mm
Màu ánh sáng: 6500K
706 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.334 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.255 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 6500K
1.274 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
994 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
934 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
938 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
982 Lượt xem
chi tiết
 
    
1  2  3  4 
    
Trang 1/4