Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Đèn LED Công Nghiệp
 
Sắp xếp: 
Size: Փ390*H190
Màu ánh sáng: 6500K
138 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Փ330*H170
Màu ánh sáng: 6500K
130 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đầu cần 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
197 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Đường kính cần đèn : 60mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
212 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Ø375x285x278/342/415
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
239 Lượt xem
chi tiết
 
Size:
Màu ánh sáng: 6500K
171 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
2.449 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120cm
Màu ánh sáng:
2.462 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.394 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x300xH75mm
Màu ánh sáng:
1.402 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.226 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.176 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x300xH75mm
Màu ánh sáng:
1.336 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH75mm
Màu ánh sáng:
1.395 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.184 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1240xW110xH50mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.338 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1300*210*65mm
Màu ánh sáng: 6500K
604 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW110xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.236 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1270xW70xH80mm
Màu ánh sáng: 6500K
1.163 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 60cm
Màu ánh sáng: 6500K
1.186 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L276xW71x260mm
Màu ánh sáng: 6500K/5000K/3000K
917 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56xH223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
858 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L196xW56x223mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
863 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 265x50xH258 mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
912 Lượt xem
chi tiết
 
    
1  2  3  4 
    
Trang 1/4