Hotline:0972 400 358
SCT LIGHTING
»
Máng Đèn LED
 
Sắp xếp: 
Size: 1200x600xH70mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.486 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 300x1200xH70mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.807 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH70mm
Màu ánh sáng:
2.963 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x600xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.354 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 1200x300xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.700 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600x600xH75mm
Màu ánh sáng: 6500K
2.805 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230x100x45mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
308 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW175xH68mm
Màu ánh sáng: 6500K
4.019 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW100xH45mm
Màu ánh sáng: Inox
324 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1230xW175xH68mm
Màu ánh sáng: Inox
5.066 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1238xW110xH45mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.589 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1238xW152xH50mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
2.281 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1233xW90xH40mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
326 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1233x125x42mm
Màu ánh sáng: 3000K | 4000K | 6500K
4.355 Lượt xem
chi tiết