X

Chuyên viên: Mr. Cường

Mr. Cường - Chuyên gia tư vấn...

Hotline:0972 400 358
Size: D90xH600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
61 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 50*50*H600mm
Màu ánh sáng:
119 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L3mxW19.3mmxH13mm
Màu ánh sáng:
863 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L3mxW23.5mmxH9.8mm
Màu ánh sáng:
79 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L2m/3m. W17mm. H7mm.
Màu ánh sáng:
1.000 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L3mxW30.5mmxH10mm.
Màu ánh sáng:
805 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L3mxW24.6mmxH7mm.
Màu ánh sáng:
948 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L3mxW16mmxH16mm
Màu ánh sáng: Nhôm
1.359 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*120*H70mm. Lỗ khoét: 90*90mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.907 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 120*230*H70mm. Lỗ khoét: 100*200mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.715 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W100*H45mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
323 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85x125x180mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
561 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 70x90x160mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
551 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 45x75x140mm
Màu ánh sáng: 6500K/4000K/3000K
563 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 108*108*H600mm
Màu ánh sáng: 3000K/6500K
100 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D75
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/GREEN
83 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90
Màu ánh sáng: 3000K/6500K/GREEN
82 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D90*W150*H400mm
Màu ánh sáng: 3000K/GREEN
93 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D80xH61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.691 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 80*80*H61mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.898 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 95x95xH80mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
84 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 145x45x70mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
82 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1000xW50xH55mm
Màu ánh sáng: 2200K/3000K/4000K/6000K/DMX512 RGB
287 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lố khoét: 87*87mm. 87*166mm. 87*236mm
Màu ánh sáng: 3000K/5000K/6500K
1.320 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 92x260mm. Lỗ khoét: 75x240mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.130 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Lỗ khoét: 75x160mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.296 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 92x92mm. Lỗ khoét: 75x75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.207 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D105*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф 95mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
117 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.343 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
2.534 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: Ф 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
3.084 Lượt xem
chi tiết
 
Size: Kích thước: 85*H72/H85mm. Lỗ khoét: 75mm
Màu ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
1.157 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
383 Lượt xem
chi tiết
 
Size: 600/900*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
337 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
448 Lượt xem
chi tiết
 
Size: D600*H80mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
352 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
2.305 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H55mm
Màu ánh sáng: 4000K/6500K
408 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W300*H55mm
Màu ánh sáng: 6500K
619 Lượt xem
chi tiết
 
Size: L1200*W200*H55mm
Màu ánh sáng: 6500K
320 Lượt xem
chi tiết